För att ni ska bli mina vittnen. 1 juni. Annandag pingst.

Apg 2:5-11, 1 Mos 11:1-9

Anden kom till lärjungarna och kommer till oss i dag för vi ska bli begripliga. Andens utgjutande på pingstdagen knyter an till språkuppdelningen i Babel. Nu kan alltså vi som följer Jesus med Andens närvaro och kraft på många olika sätt och med olika språk hjälpa andra människor att förstå, ta emot och följa Jesus. Vi är hans församling tillsammans.

 • Vilka språk kan ni i familjen? Känner de någon som kan ett annat språk?
 • Vilka sätt kan vi använda för att dela de goda nyheterna om Jesus till andra?
 • Hur kan ni använda era gåvor för att berätta om Jesus till de som ni ber för?
 • Vad betyder tungotalet? Berätta om era erfarenheter och de möjligheter och den hjälp som Anden ger oss.

UTMANING

Gud kan alla språk i hela världen och han kan prata med alla människor på alla språk. Ta tillsammans reda på hur många språk Bibeln finns översatt till. Samtala om varför är det viktigt att alla ska kunna läsa Bibeln på sitt eget språk?

BÖNETIPS

Be om att fyllas med Guds Ande och tala på nya sätt.
Be om hjälp och kreativitet att vittna, berätta om Jesus till era vänner.

För att ni ska bli mina vittnen. 31 maj. Pingstdagen.

Apg 2:1-16, 22-24, 32-41, Joel 2:28-29, Joh 7:37-39

Anden som Jesus sänder till oss är en personlig vän och vår hjälpare. Anden hjälper oss i vår relation med Jesus och när vi delar de goda nyheterna till andra.

 • Hur skulle ni beskriva den helige Ande utifrån dessa Bibeltexter?
 • Vad tänker ni om att redan profeten Joel talade om att alla, också barnen ska få ta emot av Guds Ande? Häftigt tycker jag.
 • Hur kan den helige Ande hjälpa er att berätta om Jesus?

FÖRDJUPNING

Se The Bible Project: Holy Spirit. Läs Apg 4:31, 10:42-48, 11:13-18. Samtala om vad detta säger om Anden och om hur ni kan ta emot, fyllas av och leva med den helige Ande.

UTMANING

Lärjungarna fick uppleva hur Gud gav dem Hjälparen som gav dem kraft. Berätta för era barn om tillfällen då du upplevt hjälp av Anden. Kanske har du blivit påmind av Anden om ett bibelord i rätt tid, berättat om Jesus för någon, ringt någon som verkligen behövde det eller fått kraft och mod när du varit orolig?

BÖNETIPS

Påminn varandra om de personer som ni skrivit upp och ber för. Be för dem, om tillfällen att berätta om Jesus.

Öppna era händer och be att den helige Ande ska fylla er med sitt liv och sin kraft. Tacka för att Anden har sänts och be om ledning, mod och kraft i er vardag.

Helige Ande, vi tackar dig och välkomnar dig in i våra liv.
Led oss, ge oss kraft och frimodighet.
Påminn oss om Jesus, så att vi kan följa och berätta om honom. Amen.

För att ni ska bli mina vittnen. 30 maj.

Apg 1:1, 3 Mos 23:16

Pingst var sedan länge en högtid för Guds folk. Det var en skördefest sju veckor eller 50 dagar efter firandet av befrielsen från Egypten, vilket är en förebild för vår påsk då Jesus befriade oss alla från död till liv. Pingsten var också en högtid som kopplades samman med att Gud gav sitt folk lagen, instruktionerna till liv, med början i 2 Mos 20:1-17. 

 • Vilka högtider och traditioner har ni i er familj?
 • Vilka av dem påminner er om vem det är som ni följer, nämligen Jesus?
 • Jämför med vilka lov de som går i skolan har.

FÖRDJUPNING

Redan profeterna hade talat om att Gud skulle komma och bo bland sitt folk. Jer 31:31-35, Hes 36:25-27. Vad tänker ni detta säger oss i dag och om Anden som vill bo bland oss alla?

UTMANING

Plocka fram en almanacka för ett år. Rita eller markera olika högtider (för vår tro, lov, semester, födelsedagar och så vidare) och samtala om varför de är viktiga för er familj.

Gör en liten fest! Hemma eller som en utflykt.

BÖNETIPS

Tacka Jesus för alla de tillfällen vi har då vi kan fira den han är och det han gjort, fira livet och varandra. Peka på almanackan och tacka för alla de högtider och dagar som ni har markerat.

För att ni ska bli mina vittnen. 29 maj.

Luk 11:1-13

Jesus lär sina lärjungar att be. Han säger att vi ska be, söka och bulta. Vi behöver alltså uthållighet, fortsätta att be. Precis som föräldrar vill ge det som är gott till sina barn vill Gud alltid ge det som är gott till oss. Jesus säger att Fadern väldigt gärna vill ge av sin Ande till de som ber honom.

 • Vad har ni för erfarenhet av förbön? När och hur brukar ni be?
 • Har ni några vittnesbörd om att Gud svarat på er bön?
 • Hur reagerar ni om Gud inte svarar, eller säger nej? Är det möjligt att fortsätta tro på Jesus då? Vad hjälper er att fortsätta lita på Jesus i svåra stunder?

FÖRDJUPNING
Läs Joh 14:12-14 och 15:16. Samtala tillsammans om hur vi kan få se mer av Guds rike här på jorden och hur vi kan växa i tro även om vi inte alltid ser det vi vill se hända.

BÖNETIPS

Gör en bönepåse, eller ta fram en om det redan finns hemma. Skriv lappar som till exempel: Tack Jesus för... Jesus hjälp mig med… Gud jag är rädd för… Jag ber för… eller olika löften från Bibeln. När ni sedan ber tar alla varsin lapp och ber utifrån den.

För att ni ska bli mina vittnen. 28 maj.

Matt 6:5-13

Jesus sa att vi som följer honom ber. Ofta gick Jesus i väg för att be själv och han bad tillsammans med sina vänner. Bön är inget tillval, som något extra till vår meny på restaurangen. Vidare sa Jesus att vi kan vara nära Gud, precis som vi är nära vår förälder.

 • Vad tänker ni om att Gud är som den mest fantastiska föräldern som finns?
 • Hur är ni tillsammans som familj? Vad gör ni? På vilka olika sätt pratar ni? (Ber om saker, ber om hjälp, är tillsammans, berättar saker, frågar, svarar.)
 • Vilka av dessa sätt passar in också i vår tid med Gud?

UTMANING

Ta fram några olika Biblar och jämför hur de återger Vår Fader. Försök att tillsammans sammanfatta det viktigaste i den bönen.

BÖNETIPS

Be den bönen som ni tillsammans skrivit.
Spela, sjung eller lyssna till lovsång. Var en stund tillsammans med Jesus.

För att ni ska bli mina vittnen. 27 maj.

Apg 1:4-8, Joh 14:26, 16:7

Jesus sa till sina lärjungar att vänta i Jerusalem på det som Fadern hade lovat och som han själv hade talat om nämligen den helige Ande. Jesus sa att var för lärjungarnas bästa som han lämnade dem.

 • Varför är det bra att Jesus lämnade jorden?
 • Vad säger dessa texter om den helige Ande?

FÖRDJUPNING

Läs Joh 14:15-31 och fundera på vad det betyder att följa Jesus och att fyllas av Hjälparen.

UTMANING

Lek tysta leken. Se vem som kan vänta längst utan att börja tala. Eller se vem som kan se den andre i ögonen utan att blinka. Fundera kring vad det är som gör att vi klarar av att vänta på ett bra sätt. Vem av er är bra eller mindre bra på att vänta?

BÖNETIPS

Tacka Jesus som gjorde det som var bäst för oss som följer honom. Be att Hjälparen, den helige Ande, ska komma till oss alla.

För att ni ska bli mina vittnen. 26 maj.

Matt 24:30, Joh 14:1-3, Apg 1:10-11

Jesus sa inte bara att han skulle fara till Fadern utan också att han skulle komma tillbaka. Änglarna sa att Jesus ska komma tillbaka precis som lärjungarna såg honom fara i väg.

 • Vad tror ni lärjungarna tänkte när de fick höra att Jesus ska återvända?
 • Hur reagerar ni?
 • Vad tror ni kommer att hända när Jesus kommer tillbaka? Vad kommer alla som inte tror på honom att säga och reagera?
 • Hur kan det hjälpa oss att veta att en dag kommer Jesus att ta bort all ondska, sjukdom, allt mörker och elände?

BÖNETIPS

Tacka för att Jesus låter sitt rike komma nu och en dag ska komma tillbaka och upprätta sitt rike helt och fullt. Ta fram papperslappar och skriv upp saker som ni kommer på som inte är Guds vilja; sjukdomar, krig, ondska och så vidare. Be i Jesu namn att allt detta ska förändras. Spara lapparna för fortsatt bön, eller riv sönder och kasta dem alternativt bränn upp dem.

För att ni ska bli mina vittnen. 25 maj.

Apg 1:8, Mark 16:15-20

Innan sin himmelsfärd gav Jesus sina lärjungar i uppdrag att fortsätta det han hade börjat. Lärjungarna skulle gå ut över allt med de goda nyheterna om räddning och evigt liv i Jesus. Goda nyheter, evangeliet med ett annat ord, handlar om att Gud är kung och regerar. Vi får vara med och dela de goda nyheterna till fler människor i olika grupper, generationer och delar av jorden.

 • Vilka personer träffar ni som inte känner Jesus?
 • Vad tror ni att de goda nyheterna kan få betyda för dem?
 • Hur kan ni vara en del så att de får höra talas om och förstå vem Jesus är?
 • Vilka missionärer känner ni till? Vilka stödjer ni och er församling lokalt och över världen? Vilka gränser är ni med och går över?

BÖNETIPS

Blås upp en ballong eller ta fram en papperslapp och skriv upp namnet på 1-3 personer som du vill ska upptäcka Jesus på den. Be för dessa personer en stund varje dag.

För att ni ska bli mina vittnen. 24 maj. Uppståndelsedag.

Matt 28:16-20

Söndagen är alltid en speciell dag för oss som följer Jesus. Då firar vi att Jesus uppstått från de döda och att han har all makt i himlen och på jorden. Genom dopet börjar vi ett nytt liv med Jesus. Vi är sända att gå tillsammans med Jesus, som alltid är med oss, och hjälpa andra att upptäcka och följa Jesus.

 • Vad betyder det att ha en vän som har all makt?
 • Hur kan ni som familj hjälpa andra att upptäcka och följa Jesus?
 • Samtala om vad dopet handlar om utifrån Matt 28:19-20.

FÖRDJUPNING

Läs Apg 2:38; Rom 6:3-5, 11; Tit 3:4-7 och samtala om vad dopets innebär. Ni som är döpta, barn som vuxna, kan gärna berätta varför ni är det och vad det betyder för er.

UTMANING

Om ni har foton eller dopintyg eller annat kan ni ta fram det för att visa hur det var. Berätta vad ni kommer ihåg om hur ni kände, tänkte, vad som föregått era beslut att låta döpa er till Jesus Messias. Om det är fint väder kan ni vara ute och leka vattenlekar.

BÖNETIPS

Tacka för att ni får vara med i Guds familj, födda på nytt genom dopet in i Jesus.

För att ni ska bli mina vittnen. 23 maj.

Luk 24:36-49

Efter sin uppståndelse mötte Jesus sina vänner, åt tillsammans med dem och gav dem av sin frid. Jesus sa att alla skrifterna (den del vi oftast kallar Gamla Testamentet) berättat att han skulle dö, uppstå och att frälsningen finns i honom. Lärjungarna skulle vara med och dela allt detta vidare, berätta och visa vem Jesus är: han är alla människors räddare.

 • Hur kan vi möta Jesus i dag? Som familj, som person, som församling?
 • Vilka bevis på att han lever har ni fått? Dela vittnesbörd med varandra.
 • Hur kan vi läsa Bibeln så att vi förstår vem Jesus är?
 • Vilken version (översättning) av Bibeln passar bäst för er? Varför då?

FÖRDJUPNING

Läs Lukas 18:31-34, 24:25-32, 24:44-48 och 2 Petr 1:16-21. Vad säger dessa texter om Bibelns innehåll? Hur kan det hjälpa oss i vår läsning av Bibeln? Ni kan också se hur Petrus utgår från skriften när han talar om Jesus i Apg 2:16-21, 25-28, 31, 34-35.

BÖNETIPS

Be om Andens hjälp att förstå vem Gud är och vill säga genom Bibeln. Repetera varje gång ni läser i Bibeln. Påminn varandra om att läsa Bibeln tillsammans.