Ni ska bli rustade med kraft och bli mina vittnen

Jesus levde, dog och uppstod. Han tog vår synd på sig och gav oss liv. Det är en fantastisk gåva att ta emot.

Men Jesus lämnade jorden och regerar med Fadern i himlen. Detta skedde för att det var det bästa för oss genom att den heliga Anden skulle komma över alla. (Joh 16:5-15)

Här finns förslag till läsning och fördjupning under tiden från Kristi Himmelsfärdsdag till Pingst.

13 maj Kristi Himmelsfärdsdag

14 maj

15 maj

16 maj Uppståndelsedag

17 maj

18 maj

19 maj

20 maj

21 maj

22 maj

23 maj Pingstdagen

24 maj Annandag pingst

FRI

Vi har alla olika dagar i livet. Så har det varit genom historien och kommer att förbli. Genom Bibeln texter och berättelser får vi lära känna den Gud som alltid vill vara med sina älskade. Gud som vill komma till vår räddning.

Nu under sju söndagar går vi genom delar av Israels historia samt vad folket längtade efter och väntade på när Jesus kom till jorden. Allt leder fram till påsken, som började firas i Egypten som ett minne av Guds befrielse av sitt folk från slaveriet. (2 Mos 12) Jesus sa att det var hans kropp och blod som fanns med vid måltiden och som hans vänner skulle komma minnas. (Matt 26) Jesus är alltså Guds utlovade Messias, befriaren som genom sitt liv, lidande, död på korset, uppståndelse och himmelsfärd besegrar döden, ondskan och synden. Därför kan han ge oss liv i överflöd. (Joh 10:10b) Vi blir fria att leva i gemenskap med Gud, som vi är skapade att göra.

Som familjer kan ni följa med och samtala om det vi tar upp på Kompisklubben, vilket är:

1. Jakob och Esau

Jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. 2 Mos 3:6

Vi får tillhöra en släkt och familj. Alla får vi tro på Gud, som vill vara med alla generationer. Gång på gång vill han visa oss hur vi ska och kan leva med honom. Också när det blir konflikter eller svårt på andra sätt vill Gud vara med och leda oss. Se exempelvis i 1 Mos 28:10-22 och 32:22-33:20.

Esau och Jakob hamnade i konflikt och gjorde olika fel. Men de hittade en väg tillbaka till varandra.

 • Vilka är ni i eran familj och släkt? Möjlighet att rita.
 • Hur länge har ni följt Jesus? Kanske vet exempelvis farmor mer, ta gärna kontakt. Hur kom ni som föräldrar till tro?
 • Finns det något som ni i familjen behöver jobba med för att komma överens eller bli sams? Hur kan ni göra det?  
 • Tacka för att Gud alltid vill vara med oss. Be om hjälp att följa honom tillsammans.

2. Josef del 1

Herren var med Josef och allt lyckades för honom. 1 Mos 39:2

Gud talar till alla åldrar, tänk vad fantastiskt. Men det finns saker som kan göra oss avundsjuka, som bröderna blev på Josefs dräkt och drömmar. Josef blev nästa dödad, såld som slav till Egypten. Där fick han jobb och det gick bra, men han hamnade i fängelse för att han inte ville synd. (1 Mos 37, 39)

Många saker kan möta oss i livet. Oavsett hur människor behandlar oss är Gud med oss och vill visa oss sin kärlek och omsorg.

 • Hur har ni som vuxna mött och hanterat motgångar genom livet?
 • På vilket sätt har Gud visat sin omsorg?
 • Hur kan vi göra för att inte bli avundsjuka?
 • Vilka drömmar har Gud gett till er?

3. Josef del 2

Det var för att rädda liv som Gud skickade mig (Josef) till Egypten 1 Mos 45:5

Josef var många år i fängelset, men blev räddad eftersom Gud hjälpte honom att tolka drömmar. (Kom ihåg de gåvor som Gud har gett!) Han fick hjälpa många i den svåra hungersnöden. Josef fick återse och hjälpa sina bröder och sin pappa Jakob. Precis som Jesus valde Josef att förlåta och gav sin familj ett nytt land att bo i.

 • Vilka likheter kan ni se mellan Josef och Jesus?
 • Hur märks det på eran familj att ni tillhör Jesus?
 • Hur kan ni göra något som gör skillnad för andra omkring er?
 • Be att ni ska få leva nära Jesus och visa det med hela era liv. 

4. Mose, del 1

Gud är med dig! 2 Mos 3:12

Gud räddade Moses liv. Gud hörde sitt folks rop om hjälp. Gud visade sig i en brinnande buske och kallade Mose att bli en del av räddningen.

 • Hur tror ni Mose reagerade när Gud kallade honom? 
 • Hur har Gud visat sig för er?
 • På vilka sätt har Anden och församlingen hjälpt er att berätta om räddningen i Jesus för andra?
 • Tacka för att Jesus alltid är med er.

5. Mose, del 2

Herren förde oss ut ur Egypten med sin starka hand. 2 Mos 13:16b

Mose ledde folket på Guds uppdrag. Tio plågor drabbade Egypten innan de släppte israeliterna. Då började påskfirandet. Gud var med dem i en eld och i ett moln. Herren öppnade en väg genom havet. Genom allt skyddade Gud sitt folk.

 • Hur tror ni folket kände sig när plågorna kom och när de kom till havet?
 • När blir ni rädda, oroliga och osäkra?
 • Om ni vill kan ni läsa i Matteus 6:25-34 om Guds omsorg.
 • Berätta för varandra hur ni märkt av Guds omsorg i era liv.
 • Tacka för att Jesus alltid älskar oss, är med och beskyddar oss.

6. Palmsöndagen

Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Matteus 21:9

När Jesus red in i Jerusalem var det inte som andra kungar som red på hästar, utan på en åsna. Det hade redan profeten Sakarja talat om (9:9). Jesus var en ovanlig kung, som kom för att tjäna och rädda oss. Folket ropade Hosianna, vilket betyder Herre hjälp oss (Ps 118:25-26) samt var ett hyllningsrop.

 • På vilket sätt var Jesus annorlunda mot andra ledare och kungar?
 • Jesus sa att vi ska ha honom som förebild. Hur ska vi vara mot andra?
 • Finns det någon som ni i er familj vet som behöver uppmuntran, en tjänst eller hjälp på något sätt. Gör något praktiskt för den personen.
 • Be för den eller dem. Hylla och tacka Jesus att han är vår kung som vill göra allt för att tjäna oss. 

7. Jesus lever! Påskdagen

Ängeln sade till kvinnorna: »Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst.  Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Matt 28:5-6

Jesus blev dödad. Allt verkade ta slut. Men på tredje dagen uppstod han. Jesus besegrade synden, döden, ondskan. Vi kan ta emot hans överflödande nåd och kärlek. Vi får leva i gemenskap med honom i ett nytt liv. Därför firar vi påsk.

 • Vad är ni rädda för? Hur tror ni lärjungarna kände det när de mötte den uppståndne Jesus?
 • Vad betyder det för er att Jesus vunnit total seger för döden och synden, alltså allt ont?
 • Hur kan ni fira och vara glada över det Jesus gjorde och gav till oss? Inte bara på påsken, utan hela året?

AKTIVITET

 • Ta fram en lång röd tråd (cirka 4-5 meter) och sätt upp på lämplig plats i hemmet.
 • Rita olika teckningar varje söndag (mall finns nedan för er som vill skriva ut) med dagens Bibelord och dagens bild av exempelvis:
  1. er familj eller släkt
  2. något som är svårt (brunn eller fängelse som för Josef)
  3. Josef möter sina bröder (pyramider och bröd)
Olika bilder med Bibelord.

UPPKOPPLAD

Som föräldrar har vi huvudansvaret för att hjälpa våra barn att upptäcka och följa Jesus. Han är vår kompis, som bjuder in oss till livets äventyr.

Denna termin har vi inlett med temat Uppkopplad på Kompisklubben (barnens gudstjänst i Korskyrkan Uppsala). Genom Jesus har vi fått möjlighet att ha gemenskap med Gud, och kan nu alltid vandra med honom. Eller som Bibelns kortaste vers säger: be ständigt = alltid, utan avbrott (1 Thess 5:17) Jesus lärde sina lärjungar att be. (Luk 11:1-13) Det får vi också göra med våra barn, genom att själva leva med Jesus.

 1. Gud uppenbarar sig för oss. Jesus tog barnen i famnen och tog bort det som stod i vägen. (Joh 1:14, Mark 10:13-16)
 2. Samuel fick lära sig att lyssna till Guds röst. Vi får också lyssna och lära oss att följa Jesus. (1 Sam 1-3)
 3. Vi kan vara med Jesus och be på många olika sätt. (Fil 4:4-7)
  Dansa, sjunga, viska, skriva, ropa, gråta, hoppa, springa, vila, rita, tänka, skapa, måla, tala, lyssna. Fritt eller skrivet, som Gud som haver eller Vår Fader.
  Vi kan uttrycka: WOW över vem Gud är, TACK för allt det som är, vi fått och vi ser, HJÄLP för det som är svårt, FÖRLÅT för det som blivit fel.
 4. Vi får be för andra. Och vi får vara en del av Guds svar på bön. (Matteus 7:7-11, 18:19-20, 1 Joh 5:14-15)
 5. Gud har gett oss Hjälparen som står med oss och hjälper oss att leva med Jesus. (Joh 14:26, Rom 8:26-27)

Sjunger gör vi också på Kompisklubben. Sånger som Jag får var hos dig, Lyssna nu, Jesus är kung och Helige Ande kom hjälp oss idag.

Så, vi är alltså inbjudna till ett liv med Jesus. I vardagen. Med familjen och alla omkring oss. Hur gör vi det? Hur gör ni som familj?

 • Kanske vid särskilda tider (exempelvis när vi hör utryckningsfordon) eller spontant?
 • Utifrån en plan, med vissa teman? Vad har ni hittat som fungerar?
 • Efter att vi läst i Bibeln, utifrån det vi pratat om. Vilken Bibel passar era åldrar?
 • I samband med maten. När vi är tillsammans.
 • Fredagsmyset.
 • När vi hör om någon som är sjuk eller har det svårt.

Be. Och om det är svårt, prata med Gud om det. Det brukar hjälpa.

Kompisklubben hjälper

Tänk så mycket vi har fått från pappa Gud. Ljus, moln, stjärnor, mat, kläder, familj och kompisar.

Men alla människor har inte vad de behöver. Därför är det så bra att vi får göra som Jesus sa, ge det vi fått som gåva. Det är till och med bättre att ge än att själv få. (Matt 10:8, Apg 20:35)

Därför samlar vi på Kompisklubben i Korskyrkan Uppsala in pengar till och ber för barn som bor i Jebel Aulia och Meyo, Sudan, vilket hjälper dem att få mat, skola, vård, vaccinationer och utbildning för deras föräldrar.

Din gåva gör stor skillnad. Tack att du vill vara med!

Swish 123 079 28 20

Ni som vill kan stödja fler barn genom Evangeliska Frikyrkans Barnhjälpen.

Vidriga övergrepp över hela jorden

Här följer några rader om hur hemskt livet kan vara år 2020. Vi kan fråga oss om det finns något hopp?

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

I ett så vackert på många sätt rikt land pågår en total katastrof. När samhället och rättssystemet inte fungerar så tar ondskan sig allt större plats. Våld, hot, brott mot mänskligheten. Inte bara genom dåliga villkor för liv, mat, arbete, skola och hälsovård för många människor. Men också genom avskyvärda och systematiska övergrepp av kvinnor och barn. Små barn. Zaida Catalán tog fram bevis för detta, men på grund av detta mördades hon och hennes kollega Michael Sharp 2017. Och ännu i år blir det en fråga om läkaren och fredsprismottagaren Denis Mukwege ska få skydd trots hoten han regelbundet lever med. Han som är en av de som hjälper och stödjer de drabbade, och visar en hoppets väg mitt i allt mörker.

SVERIGE

På internet. På hotell. I lägenheter och i hus. Sexhandeln pågår också här, helt nära oss. I skolor och på fritiden, ja hela tiden genom sociala medier, används ord och språk från porrens vidriga värld. Många unga har drabbats. Och kommer att drabbas. Luras att dela bilder. Luras att mötas och göra saker de inte borde få en fråga om eller tanke på. Polis och åklagare försöker göra det de kan, men bevis är ofta svåra att få fram. Mörkret är väldigt kompakt.

IRAK

Makt och pengar. En samhälle påverkat av många års krig och oroligheter. Brist på rättssäkerhet. Religiösa ledare som säljer kvinnor, så unga som 9-10 år, till prostitution. En sned värld, där den som säger sig erbjuda hjälp egentligen stjäl och förstör för den som är i behov. Framtider raderas. En ung kille som köper sex av unga tjejer säger att han aldrig vill att hans syster hamnar i detta parallella system. Men han själv är där…

INDIEN

Sedan flera år har kastsystemet formellt avskaffat, men i vardagen spelar det fortfarande roll för människor. Men inte bara mellan människor i olika sociala och ekonomiska grupper sker övergrepp. Detta vidriga sker överallt. Som när unga tjejer blir överfallna, antastade och våldtagna. Som när människor försöker dölja dessa hemskheter genom nya brott. Som när de fattigaste och mest sårbara fråntas det lilla de har. Sin värdighet och sitt liv. Och när oppositionsledare vill ta reda på mer, möta sörjande familjer, lyfta upp denna allvarliga fråga och söka sanningen blir de stoppade.

HOPP??

Mörkret är verkligen mörkt. Pornografi skadar och förvrider enorm. Makt och begär fördärvar. Alldeles för många kan inte hantera andras integritet. Trots många goda förutsättningar i världen finns det så mycket kvar att göra. Jag tänker att vi behöver

 • se hur det är här och över världen.
 • förstå att vi är en del i allt detta mörker.
 • be om hjälp från vår Gud.
 • inse att vi kan bidra med hopp.
 • prata med varandra, särskilt med våra barn, om vad det innebär att vara människa, att respektera andra, om de risker som finns omkring oss och hur vi hanterar dem samt om att göra skillnad i sitt sammanhang.

För att göra skillnad kan du också stödja exempelvis Evangeliska Frikyrkans, Talitas eller Panzisjukhusets arbete för människor och mot människohandel.

Jag tror att hur hemskt det än är omkring oss finns det hopp, och det hoppet är Jesus. Om honom står det: Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. (Joh 1:5) Han vill ge oss ljus i mörkret, en framtid och ett hopp. Tillsammans med honom får vi vara ljus där vi finns.

Bro till tro. Del 3 ORD

Del tre av tre. Se tidigare inlägg för bakgrund.

Vi bygger broar genom att BE,
bygga RELATIONER och
dela vår tro genom ORD.

MINNESVERS

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. 1 Tim 4:12-13

MÅL

Barnen ska veta att de spelar roll och kan berätta om Jesus för andra.

SAMLING

Paulus uppmanar Timotheos att dela de goda nyheterna om Jesus. Som ung får han vara en del av det Gud gör. Timotheos får instruktioner om att läsa från Skrifterna (som vid denna tid var Gamla Testamentet) och att med hjälp av Bibelns texter och berättelser förmedla vem Gud är och hans planer för hela skapelsen.

Både våra liv och våra ord påverkar andra människor. Flera personer i Bibeln (som Jesus, Jakob, Paulus och Salomo) talar om hur viktigt det vi säger är och risken med att tala illa. Vi kan uppmuntra andra. Vi kan ge hopp och tro till andra genom att berätta om Jesus. Vi måste inte ha en särskild ålder eller en viss nivå av kunskap och erfarenhet. Alla får ge vidare av det goda som vi får från Gud.

Paulus säger att tron bygger på förkunnelsen, att någon berättar om Jesus, vem han är och vad han har sagt (Rom 10:17). Han uppmanar Jesu vänner att berätta för andra genom att alltid lägga sina ord väl och veta hur de ska svara var och en (Kol 4:2-6).

SAMTALSFRÅGOR

 • Hur kan vi vara personer som talar gott till andra? Varför är det ibland svårt?
 • Vad har Gud gjort i ditt liv?
 • Finns det någon vers/versar från Bibeln som betyder mycket för dig?
 • Hur kan du berätta detta för en kompis?
 • Vilka frågor har din kompisar om Jesus?
 • Hur kan ni svara på deras frågor?

AKTIVITET & BÖN

Hjälp varandra att tänka ut svar på de frågor som era kompisar kan han om Jesus. Försök att svara så kort och tydligt som möjligt.

Skriv ner och dekorera era favoritbibelord snyggt på ett papper.
Förslag kan vara Markus 10:14, Johannes 3:16, 10:10b (andra delen), 14:6, Psaltaren 34:9, 119:105. Till Smaka och se att Gud är god finns denna målarbild.

Påminn varandra om att våra böner, relationer och ord bildar en BRO TILL TRO, så att fler kan få upptäcka och ta emot Jesus som sin kompis och räddare.

Tacka för och be om Andens kraft = mod att berätta om Jesus.
Anden vill alltid hjälpa oss att ”smitta” Jesus vidare.

Bro till tro. Del 2 RELATIONER

För intro och bakgrund se förra inlägget.

MINNESVERS

Jag minns den uppriktiga tro du har på Jesus, samma tro som fanns hos din mormor Lois och din mamma Eunike. Jag har förstått att samma starka tro nu finns i dig. 2 Tim 1:5

Den undervisning du och många andra har hört av mig ska du föra vidare till pålitliga människor, som i sin tur kan undervisa andra. 2 Tim 2:2 (Nya Levande Bibeln)

MÅL

Alla ska förstå att våra liv och relationer spelar roll. Genom att vara goda vänner kan vi visa andra på Jesus.

SAMLING

Redan som liten hade Timotheos hört berättelserna om vem Gud är och vad han vill göra från sin mamma Eunike och mormor Lois. De var judinnor som tillsammans med Timotheos kom till tro på att Jesus är Messias när Paulus reste runt och talade och visade de goda nyheterna (evangeliet).

Under flera år reste sedan Timotheos med Paulus och Silas till olika städer för att berätta för ännu fler människor i olika folkgrupper om Jesus. De lärde känna människor och levde tillsammans med dem.

Paulus vägleder Timotheos i breven när han säger att tron och allt annat som är viktigt oftast kommer från våra närmaste. Vi ska vara goda vänner (som Jesus talade om i Matteus 7:12, se även Matteus 5:13-16 och Lukas 10:1-12) som kan ge vidare tron på Jesus genom att leva nära andra människor.

SAMTALSFRÅGOR

 • Vilka personer lever du nära?
 • Hur kan vi vara goda vänner? Se Matteus 7:12. Ge uppmuntrande exempel, gärna från barnen själva.
 • Hur kan Jesus bli synlig genom våra liv?
 • Hur kan vi leva ännu närmare våra vänner?
 • Vad kan vi som familjer göra för att visa på Jesus?

Möjligen för Bibelupptäckarna:
Paulus var beredd att låta omskära Timotheos, för att fler skulle vara villiga att lyssna till dem när de delade de goda nyheterna om Jesus. (Apg 16:1-3, 21:20-26.) Vad kan det innebära för oss, att vi avstår från något för att hjälpa andra att få möta Jesus?

AKTIVITET OCH BÖN

Rita en bild av din familj och dina vänner.
Eller denna Tack Gud för mina vänner bild.

Tacka Gud för de som ni har omkring er. Be att ni ska kunna vara goda vänner och hitta sätt att dela med er av Jesus till andra.

Bro till tro. Del 1 BÖN

På söndag börjar vi på Kompisklubben och i Korskyrkans gudstjänster med temat BRO TILL TRO. Med inspiration från Saltkirken i Bergen, Norge, vill vi visa hur Bön, Relationer och Ord är tre viktiga delar och steg när vi delar de goda nyheterna om Jesus med människor omkring oss. De kan tillsammans få bli en BRO till tro.

Detta kan vi som familjer vara med på. Ja, kanske barnen har större frimodighet än vad vi som är föräldrar ibland har. Tänk om vi tillsammans kunde få upptäcka hur spännande livet som Jesu lärjungar är genom att be tillsammans för människor i vår omgivning, skapa relationer samt dela ord från Gud och våra vittnesbörd, berättelser.

Som vanligt i Kompisklubben kommer vi att 1) hälsa välkommen, 2) lovsjunga, 3) samla in pengar till våra fadderbarn i Sudan, 4) läsa Bibeln och 5) be samt 6) göra något aktivitet.

MINNESVERS 1 Tim 2:3-4

Att be så är riktigt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. (B2000)

Att be för människor är rätt och något som gör Gud mycket nöjd, han som har räddat oss. Han vill nämligen att alla ska bli räddade och förstå det sanna budskapet om Jesus. (Nya Levande Bibeln, i Bibeln till alla)

MÅL

Barnen ska veta och förstå att Jesus är räddningen för alla människor och vi kan vara med och be så att andra också får möta honom.

BAKGRUND

Alla människor är skapade för gemenskap med Gud. Synden har förstört det goda och ändrat förutsättningarna helt. Vi har alla förlorat kontakten genom att vända oss bort från Gud. Men genom Jesus har Gud gett oss räddning och liv. Vi har blivit inbjudna till en upprättad relation med Gud, vilket var den ursprungliga planen.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Joh 3:16-17

När vi börjar tro på och följa Jesus kommer vi med i uppdraget att inbjuda andra till denna gemenskap och detta liv. Jesus ger oss kraft genom den helige Ande att bli vittnen.

Då gick Jesus fram till lärjungarna och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus 28:19-20

Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna 1:8

SAMLING

Berättelsen om Timotheos. (Se mer i Apg 16:1-3, 17:14-15, Fil 2:19-22 med flera.)
Han var en ung kille som kom till tro på Jesus, kanske redan under Paulus första missionsresa och besök i hans hemstad Lystra, nuvarande Turkiet (Apg 14:8ff). Timotheos kunde Skrifterna eftersom han mamma och mormor var judinnor och Jesus-troende. De hade säkert bett för honom.

Timotheos fick följa med Paulus och Silas på det som kallas den andra missionsresan. Två brev i Bibeln är skrivna till Timotheos som hjälp och uppmuntran för honom när han blivit ledare för församlingen i Efesos. I nio brev omnämns Timotheos som medförfattare, exempel, budbärare eller med en hälsning.

Paulus uppmanar Timotheos och församlingen till bön i 1 Tim 2:1-4. (Går bra att läsa i olika översättningar beroende på gruppens ålder.)

1. Att be är naturligt för oss eftersom vi fått kontakt med Gud igen. Gud vill möta oss varje dag. Han vill hänga med oss, tala till oss och visa oss sin väg. Gud vill gärna höra oss berätta hur vi har det och vad som gör oss glada eller rädda. Detta även om han redan känner oss helt och hållet.
2. Bön innebär olika saker. Paulus skriver och uppmuntrar Timotheos att be om vägledning och hjälp, tacka Gud, be för andra människor, till exempel ledare.
3. Bön är en viktig del för att andra människor få få ta del av sanningen och räddningen som Gud vill ge till alla människor genom Jesus.

SAMTALSFRÅGOR

 • Vilka tror ni ber för er? Att ni ska följa Jesus och få ett underbart liv?
 • Hur påverkar det oss själva att vi är tillsammans med Gud?
 • Vilka vill du be för att de ska upptäcka Jesus?
 • På vilket sätt kan det göra skillnad att vi ber för andra människor?

AKTIVITET

Skriv namnen på en till tre personer som ni vill ska börja följa Jesus. Ta med dessa kort hem och ha med dem i er regelbundna bön som familj. Kanske ni kan sätta upp kortet på kylskåpet!!

Ni kan också skriva upp personer som ni vill tacka Gud för, som alla de som ber för er!

BÖN

Använd de kort ni har gjort och be och tacka för dem.

Kom ihåg Jesu löfte:

Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matteus 18:19-20

För att ni ska bli mina vittnen. 24 maj. Annandag pingst.

Apg 2:5-11, 1 Mos 11:1-9

Anden kom till lärjungarna och kommer till oss i dag för vi ska bli begripliga. Andens utgjutande på pingstdagen knyter an till språkuppdelningen i Babel. Nu kan alltså vi som följer Jesus med Andens närvaro och kraft på många olika sätt och med olika språk hjälpa andra människor att förstå, ta emot och följa Jesus. Vi är hans församling tillsammans.

 • Vilka språk kan ni i familjen? Känner de någon som kan ett annat språk?
 • Vilka sätt kan vi använda för att dela de goda nyheterna om Jesus till andra?
 • Hur kan ni använda era gåvor för att berätta om Jesus till de som ni ber för?
 • Vad betyder tungotalet? Berätta om era erfarenheter och de möjligheter och den hjälp som Anden ger oss.

UTMANING

Gud kan alla språk i hela världen och han kan prata med alla människor på alla språk. Ta tillsammans reda på hur många språk Bibeln finns översatt till. Samtala om varför är det viktigt att alla ska kunna läsa Bibeln på sitt eget språk?

BÖNETIPS

Be om att fyllas med Guds Ande och tala på nya sätt.
Be om hjälp och kreativitet att vittna, berätta om Jesus till era vänner.

För att ni ska bli mina vittnen. 23 maj. Pingstdagen.

Apg 2:1-16, 22-24, 32-41, Joel 2:28-29, Joh 7:37-39

Anden som Jesus sänder till oss är en personlig vän och vår hjälpare. Anden hjälper oss i vår relation med Jesus och när vi delar de goda nyheterna till andra.

 • Hur skulle ni beskriva den helige Ande utifrån dessa Bibeltexter?
 • Vad tänker ni om att redan profeten Joel talade om att alla, också barnen ska få ta emot av Guds Ande? Häftigt tycker jag.
 • Hur kan den helige Ande hjälpa er att berätta om Jesus?

FÖRDJUPNING

Se The Bible Project: Holy Spirit. Läs Apg 4:31, 10:42-48, 11:13-18. Samtala om vad detta säger om Anden och om hur ni kan ta emot, fyllas av och leva med den helige Ande.

UTMANING

Lärjungarna fick uppleva hur Gud gav dem Hjälparen som gav dem kraft. Berätta för era barn om tillfällen då du upplevt hjälp av Anden. Kanske har du blivit påmind av Anden om ett bibelord i rätt tid, berättat om Jesus för någon, ringt någon som verkligen behövde det eller fått kraft och mod när du varit orolig?

BÖNETIPS

Påminn varandra om de personer som ni skrivit upp och ber för. Be för dem, om tillfällen att berätta om Jesus.

Öppna era händer och be att den helige Ande ska fylla er med sitt liv och sin kraft. Tacka för att Anden har sänts och be om ledning, mod och kraft i er vardag.

Helige Ande, vi tackar dig och välkomnar dig in i våra liv.
Led oss, ge oss kraft och frimodighet.
Påminn oss om Jesus, så att vi kan följa och berätta om honom. Amen.