Dagsarkiv: 12 februari, 2015

Anta utmaningen

Just nu pågår en uppmuntran från Svenska Bibelsällskapet med flera för att människor ska läsa Bibeln varje dag. Den går under namnet Anta utmaningen. Över 3000 personer har hängt på. Jag är en av dem.

Som lärjunge och vän till Jesus vill jag följa hans exempel. Lyssna och göra som han. Som förälder och make vill jag visa var riktning och ledning finns att hämta. Därför läser jag Bibeln. Genom detta bibliotek talar Herren Gud, ger uppmuntran och tröst, men också klar korrigering. I mötet med den Gud som dessa texter presenterar och uppenbarar får jag lära mig mer vem Gud är, vem jag är och vem som är min medmänniska, min nästa. Det är omvälvande ibland. Vissa gånger fyller det mig med en frid som ingen annan/inget annat kan ge. Ibland är det som att äta mat, öppna munnen och stoppa i sig det som bjuds.

Mycket av det Bibeln innehåller är klurigt. Dels är det skrivet i andra tider och kulturer, för människor på platser som inte har sportlov och flera veckors semester. Men samtidigt finns vi tillsammans med varandra och har fått den helige Ande som Hjälpare. (Ef 3:14-21, Joh 14:15-31) Alltså finns det utmaningar, men också en massa möjligheter.

Sedan jag blev förälder har min Bibelläsning förändrats, i alla fall tiden för den. Tidigare var min vanliga tid med Gud på morgonen, i stillhet och förberedelse inför dagen. Nu är det istället oftast på kvällen efter att barnen somnat som jag läser. Tror att det är ganska naturligt att hitta de stunder och de sätt som fungerar. Det viktiga är att det blir av, att ett möte mellan människa och Gud får ske. Eller: det viktiga är inte att vi läst, utan att vi läser och vad detta gör med oss.

Läs inte Bibeln på grund av dåligt samvete, det är aldrig en bra grund för relation. Läs för att du vill lära känna Jesus och än mer ta del av det liv han är och ger. (Joh 10:10b)

Att vara människa är en spännande resa. Jag tror att det absolut bästa sättet för att vara och bli det vi är skapade till är att vandra tillsammans med Jesus. Och eftersom jag gör det vill jag göra som han gjorde: lyssna till, lita på och handla efter Ordet. Därför vill jag lyssna, ta emot, formas, förvandlas och ge detta liv vidare. Utifrån de relationer jag finns i ger Bibeln mig så mycket som blir till vägledning, uppmuntran och perspektiv.

Ingemar Olsson har liknat Bibeln vid ett kärleksbrev. Om du fick ett sådant med många sidor, små bokstäver och märkliga formuleringar – visst skulle du läsa det ändå? Gud älskar alla människor så ofattbart mycket. Läs Bibeln och bli del i Kärleksrörelsen!