Dagsarkiv: 25 februari, 2015

Slipade yxor i Stockholm

Vinter och snö. Då åker jag till Stockholm för att träffa andra som också jobbar med barn och familj i församling. Vi ses för att slipa yxan, bli bättre rustade i vårt uppdrag att leva med Jesus och förmedla livet och tron till människor omkring oss.

Jag har förmånen att arbeta som pastor med barn och familjer i Korskyrkan Uppsala. Det är en stor glädje och en väldig utmaning. Tid, prioriteringar, jobb, skola/förskola, livsval, passa in, vardag, hem och församling. Allt detta finns med för alla oss familjer och påverkar på flera olika sätt. Mitt i detta lever vi tillsammans med Jesus och varandra.

För någon vecka sedan möttes vi några stycken som finns med i olika församlingar (inom Evangeliska Frikyrkan, EFK) i och omkring Stockholm för att uppmuntra varandra, hitta nya vägar och perspektiv samt för att be för varandra så att vi ännu bättre kan leva och förmedla det liv som Gud är. Vi fick jobba utifrån våra lokala situationer med dess glädje och frustration. Allt för att åka tillbaka hem bättre rustade och motiverade att vara, leva och göra det som Herren Gud vill.

På väg till samlingen såg jag barn från en förskola som åkte pulka med stor entusiasm. Den glädjen vill jag ska finnas hos varje barn, förälder och ledare. Tacksamheten att vi får vara vänner med Jesus oavsett hur dagen är. Mitt i trötthet, oro och stress – där finns en öppning till vardagsglädjen och hoppet om att ljuset alltid vinner över mörkret.

Det är tydligt att det finns hinder. Men det är också klart att med den Gud som skapat allting och vill varje människas liv finns det massor med möjligheter! 🙂 Låt oss alla följa honom, som familjer och församlingar!