Ge det vidare!

Backhoppningen i Sverige håller på att helt försvinna. Detta trots Janne Boklövs framgångar och förnyande av sporten för några decennier sedan. Satsningar på nya anläggningar som skulle behövas uteblir för att det saknas människor som vill vara med och och hoppa. Och för att få människor som är med och hoppar behövs det fungerande hoppbackar.

Hur ser det då ut för Guds församling i vårt land? Statistiken är inte någon glädjekalkyl, för under tio år i början av 2000-talet avslutades i snitt en frikyrkoförsamling i veckan (studie av Øyvind Tholvsen). Urbaniseringen är en av de största orsakerna.

Barnkonferensen i Jönköping medverkade den norska pastorn Egil Svartdahl, vars bok Ge det vidare – en församling för alla generationer precis kommit ut på svenska (Libris). Denna bok innehåller mycket hopp och vägledning för att se hur församlingen kan leva vidare och växa i föränderliga tider. Dagens Carl-Henric Jaktlund har också skrivit om detta.

Jag håller med om att en församling för alla generationer är en dröm. Självklart är det en utmaning på landsbygden där unga människor ofta flyttar för att inte komma tillbaka. Svartdahl visar med tydlighet hur vi som människor mår bra av att få vara tillsammans, och att det är väsentligt att vi som församlingar vakar över att ge utrymme och plats för kommande generationer. Det kan inte alltid förbli just som jag och mina jämnåriga vill ha det gällande uttrycksformer med mera. Även om det kan finnas skäl till inriktning på vissa åldrar eller intressen behöver församlingen formas som en helhet där alla får vara med och tillsammans bekänna och tjäna Herren Jesus i sin vardag.

Varje generation har ett ansvar för att nå sin ålder med evangeliet, menar författaren. Jag instämmer, men vill också tillägga att vi som är föräldrar har huvudansvaret för att våra barn blir de lärjungar som Gud vill, och det gör vi genom att vara förebilder. (Detta berör även Svartdahl, men har medvetet största fokus i denna boken på kyrkan som ett hem.) Tänk om vi alltmer kunde bli så generösa att vi delar med oss vår tid, stöttning och uppmuntran så att vi blev en stor rörelse med relationer där vi lärjungatränas/-ar. (2 Tim 2:1-2) Tänk om vi genom att arbeta tillsammans kunde omfamna många fler människor i våra familjer och församlingar.

Vi som är yngre behöver lära oss att hedra de äldre. Idag har det blivit ovanligt, och det är inte välsignat. Samtidigt har äldre generationer allt att vinna på att ge ansvar vidare till nya människor. Detta innebär en risk, men ger också utrymme för församlingar att hitta nya vägar att gestalta de goda nyheterna genom Jesus. För om en äldre generation fortfarande har kraften kvar kan de vägleda, korrigera yngre personer utifrån sin rika erfarenhet.

Ungdomar kommer att vara med i de sammanhang där det finns vuxna som bryr sig och som verkligen vill ge vidare till andra människor. Guds Ande vill hjälpa oss att kommunicera och bli förstådda när vi lever och berättar de goda nyheterna.

Noterar när jag jobbar med detta inlägg att Per-Olof Eurell skrivit boken Från generation till generation – Konsten att överföra tron till barn och barnbarn (Livets Ords förlag). Den handlar om hur vi kan ge vidare tron till kommande generationer,  hur detta kan gå till och hur viktig familjen är i Guds plan för våra liv. Jag har även observerat att rockgruppen Jerusalems pågående turné går under namnet Father2Son (från fader till son), om att ge vidare till nästa generation det vi funnit i Jesus. Spännande att Gud verkar på flera olika sätt samtidigt.

Jag rekommenderar som ni säkert förstått Egil Svartdahls bok varmt! Vi behöver upptäcka Guds möjligheter för våra liv och församlingar idag!

En reaktion på ”Ge det vidare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *