Från generation till generation

Nu har jag läst Per-Olof Eurells bok Från generation till generation – kallelsen att överföra tron till barn och barnbarn (Livets Ords förlag) som jag tidigare nämnt. Den ger spännande läsning om hur Bibeln ger föräldrar ansvaret för sina barn, för kommande släkten.

För många Jesus-troende är Bibeln väldigt viktig. Dock har många av oss minskat eller helt slutat läsa den. Eurell lyfter i sin bok mycket bra fram hur Bibelns berättelser ger oss hjälp för att förstå hur avgörande vi som föräldrar och äldre generationer är för våra barn när det gäller att föra vidare tron på och livet med Jesus. Goda exempel som Asaf, Abraham och Timoteus presenteras. Även dåliga exempel som Lot och Eli med respektive familj visar på risken som finns om vi inte tar utmaningarna på allvar.

DSC_4993
Låt elden brinna. Ge tron vidare till nästa generation.

Kapitlet som handlar om rollen som pappa uppmuntrar mig och talar om att vi som vuxna visar Gud för våra barn. Jag får också en känsla av att detta behöver vi prata mycket mer om, precis som allting annat. Och då tänker jag både hemma med min fru, tillsammans med varandra som familjer, samt i församling och i samhälle. Mamma kapitlet tycker jag är ok men inte lika bra. Kanske författaren skulle bett sin hustru skriva det så att även det fått ett inifrån perspektiv.

Jag tycker boken väldigt väl visar på betydelsen våra liv och exempel har för våra tjejer och killar. Om vi vill att de ska leva med Herren är det avgörande att vi lever det livet helhjärtat, ger att vår tid och engagemang för Gud och är med i församlingens gemenskap och uppdrag. De livsval vi föräldrar gör kommer att prägla våra barn, och därför är det bra att ta övergripande beslut om hur vi vill leva som familjer istället för att bestämma varje dag hur det ska bli.

Jag är lite frågande till vad Eurell menar med att vi alla har del i arvsynden, för här finns det lite olika teologiska nyanser, och jag förstår inte riktigt fullt ut vad det är författaren vill lyfta fram. Vi lever definitivt i en trasig värld, påverkad av synden och dess biverkningar. Men vad betyder det för barnet?

Mycket intressant är kopplingen till Mary Eberstadts forskning som visar på att höjd utbildningsnivå, världskrigens elände och bättre levnadsvillkor inte tillräckligt förklarar sekulariseringen. Istället synliggörs hur betydelsefull familjen och familjelivet är när det kommer till att ge tron på Gud vidare.

Jesus gav oss missionsbefallningen; att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt 28, Mark 16). Detta gäller idag, och helt naturligt bör vi börja där hemma, med våra egna barn. Dem träffar vi regelbundet, får vara förebilder och kan smitta av oss av den kärlek, tillit, det liv vi lever med Herren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *