Månadsarkiv: maj 2015

Kärleksexplosion

Vet du varför vi firar pingst? Är det för att det blivit vår, för att många (i alla fall tidigare) gifter sig, eller finns det något mera? Många svenskar har ingen aning. Jag tror att delvis också gäller oss som tror på och följer Jesus. Sedan några år har annandag pingst tagits bort som helgdag, och ersatts med nationaldagen den 6 juni.

Jesus sa att det var för vårt bästa som han lämnade jorden och for tillbaka till Pappa Gud i himlen. Om han åkte kunde den helige Ande komma istället. (Joh 16:7)

Nu var det ju redan pingst när lärjungarna var samlade i Jerusalem i väntan på den som skulle komma. (Apg 2:1) Veckohögtiden firades och firas som en skördehögtid, men också med koppling till att Gud gav instruktioner till sitt eget folk. (3 Mos 23:16ff, 2 Mos 19-20) Dessa gavs för att visa på det goda livet som människan är skapad för, att leva i gemenskap med Herren Gud och följa honom i allt. Tydligt och mycket intressant är att dessa händelserna beskrivs på väldigt liknande sätt.

Pingsthelgen och den helige Ande hör ihop. Enligt Guds tilltal genom bland annat profeten Hesekiel skulle Anden fylla människor så att de skulle följa hans vilja och intentioner. (Hes 36:26-27) Genom Guds egen heliga närvaro skulle livet med Herren i denna världen inte bli något svårt, tungt eller omöjligt. Johannes skriver: detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? (1 Joh 5:3-5)

O_Come_Holy_Spirit_by_LordShadowblade

Jag ser i pingsten en fantastisk fullbordan av påsken. Den Gud som räddar oss genom sin son Jesus – som levde, dog och uppstod för hela världens räddning – gör oss genom sin Ande delaktig i sin egen räddningsplan, att alla människor från alla länder och i alla tider är inbjudna till den stora festen: att leva i Herrens gemenskap och vilja så att det blir visat och förklarat för alla omkring oss att vår Gud är Gud, att ingen annan finns som ger liv på riktigt och som räddar, nu och för evigheten. (Joh 3:16, 10:10b) Vi har inte fått modlöshetens Ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens Ande. (2 Tim 1:7)

Anden är inte främst en skön känsla eller till för vårt välbefinnande utifrån våra förväntningar. Guds Ande verkar bara efter Guds vilja och plan, och vill dra människor till Jesus och visa vad som är fel och vad som är rätt och uppenbara vilket ansvar vi alla har för våra liv.

Så: ta emot av det godaste av goda, av Guds egen närvaro, av den källa till liv som hjälper oss att leva med och för Jesus. Låt dig fyllas av Andens kärlek och kraft som göra att du och ni delar med er, blir generösa precis som Jesus. Så att vi alla i ord och handling gestaltar Guds räddning och rike! Lever i Guds kärlek och älskar alla! (Luk 11:1-13, Rom 5:5, Ef 5:18b)

Det är verklig fest det!

Flygaren som återvänder

Idag är det Kristi Himmelsfärdsdag. En av många helgdagar under ett år i Sverige som har koppling till vår kristna historia och till vad som kallas för kyrkoåret. Men från att ha varit en naturlig del i livsrytmen är denna dag, liksom de flesta andra, bortglömd. Det gäller även för många av oss som tror på Jesus, att han lever idag. Många människor kan nog trots okunskap och ofta ointresse förstå vad det är som firas på grund av namnet på dagen. Färre anar nog att det kan vara en glädje att den som är föremål för efterföljelse, tillbedjan, sång och fest åker iväg för lång tid framöver.

Men det är just det som Jesus säger i Johannes 16:7. ”-Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er.”

Jesus lämnade för vårt bästa. Märkligt kan tyckas, men det så den kristna tron beskriver vår verklighet. Nu när han lämnat jorden och sitter på Faderns högra sida med makt och i härlighet, är Hjälparen sänd till allt folk på jorden som vill ta emot av Guds goda (mer om det nästa helg då vi firar pingst). Nu kan alla leva i den närvarande frånvaron. Gud kan uppenbara vem han är och vad han vill överallt samtidigt. En helt ny tid är inne. Varje människa kan nu vara delaktig i Guds rike, det välde som kommit och som kommer där Guds makt råder och vilja sker, och som inte är begränsat av språkliga, etniska eller politiska gränser.

Förutom denna glädje väntar och längtar vi som bekänner oss till Jesus på att han ska komma tillbaka. Detta löfte står det om på många ställen i Bibeln, till exempel i Lukas berättelse om Jesu himmelsfärd i Apostlagärningarna 1:1-11. Då ska Jesus komma för att döma världen och slutgiltigt utplåna allt elände, all ondska, död, synd, sjukdom och sorg. Och Jesus kommer öppna till det fantastiska partyt som väntar i evigheten. Där och då börjar den riktiga festen!

Till den stora festen är alla människor inbjudna! Välkommen med du också!

Tålamod och längtan

Den människa som vill leva i relation behöver kommunicera. Att lära sig detta kräver både tid, mod, samtal – och tystnad. Livet som lärjunge till Jesus handlar också om detta, övningen i kärlekens uppmärksamhet. Lyssnadet till Guds röst, varandet i Herrens närvaro och om att uttrycka vår längtan, frågor och tacksamhet.

DSC_5025

För att växa i relation behövs tid och plats. Som småbarnsförälder är dessa väldigt annorlunda mot både parliv och singeltid. Joel Halldorf lyckas i sin andaktsbok Tålamod och längtan – 30 texter om vuxen tro (Argument) ge oerhört mycket med korta, tänkvärda texter, som går att läsa om och om igen. De ger liv genom att koppla mitt liv emot Gud. De ger perspektiv, hjälper mig att se Herren och hans vägar i denna världen. De föder längtan, väcker bön och för mig vidare på livsvandringen med Jesus. Som småbarnsföräldrar finns igenkänning och konkreta bilder för våra liv.

Oavsett hur livet ser ut och vilken situation vi befinner oss i så vill Gud vara, tala och göra. Genom denna bok får jag hjälp med detta väsentliga.