Flygaren som återvänder

Idag är det Kristi Himmelsfärdsdag. En av många helgdagar under ett år i Sverige som har koppling till vår kristna historia och till vad som kallas för kyrkoåret. Men från att ha varit en naturlig del i livsrytmen är denna dag, liksom de flesta andra, bortglömd. Det gäller även för många av oss som tror på Jesus, att han lever idag. Många människor kan nog trots okunskap och ofta ointresse förstå vad det är som firas på grund av namnet på dagen. Färre anar nog att det kan vara en glädje att den som är föremål för efterföljelse, tillbedjan, sång och fest åker iväg för lång tid framöver.

Men det är just det som Jesus säger i Johannes 16:7. ”-Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er.”

Jesus lämnade för vårt bästa. Märkligt kan tyckas, men det så den kristna tron beskriver vår verklighet. Nu när han lämnat jorden och sitter på Faderns högra sida med makt och i härlighet, är Hjälparen sänd till allt folk på jorden som vill ta emot av Guds goda (mer om det nästa helg då vi firar pingst). Nu kan alla leva i den närvarande frånvaron. Gud kan uppenbara vem han är och vad han vill överallt samtidigt. En helt ny tid är inne. Varje människa kan nu vara delaktig i Guds rike, det välde som kommit och som kommer där Guds makt råder och vilja sker, och som inte är begränsat av språkliga, etniska eller politiska gränser.

Förutom denna glädje väntar och längtar vi som bekänner oss till Jesus på att han ska komma tillbaka. Detta löfte står det om på många ställen i Bibeln, till exempel i Lukas berättelse om Jesu himmelsfärd i Apostlagärningarna 1:1-11. Då ska Jesus komma för att döma världen och slutgiltigt utplåna allt elände, all ondska, död, synd, sjukdom och sorg. Och Jesus kommer öppna till det fantastiska partyt som väntar i evigheten. Där och då börjar den riktiga festen!

Till den stora festen är alla människor inbjudna! Välkommen med du också!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *