Dagsarkiv: 25 juni, 2015

Gubben hos vilddjuren

Berättelserna i Bibeln ger oss som är Guds barn liv och riktning. För en del människor har Bibeln varit avgörande för steget att komma till tro på den levande Guden. Därför är det så viktigt att vi läser, tar emot, ber över och handlar efter böckerna i Herrens bibliotek (ordet Bibel betyder just bibliotek). Detta gäller även för våra barn. I många av våra kyrkor är just berättelserna om vem Gud är, vad han gjort, håller på att göra och var allt ska sluta grunden för våra samlingar med barnen. Som församlingar vill vi ge våra barn och ungdomar kunskap om Jesus och Guds rike, och i detta är Bibeln en helt naturlig del. Den är ovärderlig för tro och för liv.

Dock ser jag stora risker, för livet med Gud är så mycket mer än inlärd kunskap, att kunna namnet på alla Bibelns böcker, Israels 12 söner, Jesu 12 lärjungar, de sju församlingarna som fick brev (Upp 2-3) eller kvinnorna vid den tomma graven. (Och jag kan det knappt själv 😉 ) Livet med Gud är inte som ett prov i skolan, där rätt svar ska fyllas i på ett papper. Guds rike är rättfärdighet, frid, glädje och kraft i den helige Ande. (Rom 14:17, 1 Kor 4:20) Till kunskapen behövs alltså en personlig koppling i form av beslut och kommunikation, en förståelse att Gud talar till mig för mitt och hela världens bästa genom Bibelns texter. Liv utgår från Guds mun, men utan den helige Ande och öppna hjärtan kan det inte rädda, förvandla eller hjälpa. Så till kunskapen behövs kännedomen, relationen, mötet med den levande Guden.

Jag tycker det är mycket intressant hur flera av de barnbiblar som jag läser saknar Anden. Även om detta utgår från de barnbiblar vi har hemma tänker jag ändå att det visar på utmaningen vi har att leva med och tala om Anden i vår vardag, i koppling till vår läsning av skriften och som vår Hjälpare i vår bön och i vår tjänst. Jag tror att barn mycket konkret kan erfara och vandra med Anden, men vi behöver själva också göra det och visa dem på det livet.

DSC_5049
Visst ser det farligt ut med lejonet bland alla färgerna?

I Bibeln finns många mycket spännande berättelser, men som kanske behöver åldersgräns på något sätt. Eller hur gör ni när ni kommer en massa svåra saker i läsningen och berättandet för barnen? Om detta vill jag gärna återkomma. Nu tänkte jag fundera lite på hur olika barnbiblar berättar om Daniel i lejongropen.

BAKGRUND
Daniel fördes tillsammans med sina vänner och andra i Israels folk till Babylon som fångar. I unga år och långt borta från sin egen kultur, vardag och tro berättas om hur de tvingas förhålla sig till makten och till de utmaningar som det innebar. Liksom andra berättelser (om Josef och Ester till exempel) berör Daniels bok viktiga frågor som: vilken är vår identitet, hur ska vi leva i mötet med det främmande och vem har den yttersta makten?

HISTORIEN
I bokens sjätte kapitel berättas hur den ny regenten Dareios har kommit till makten. Daniel, som nu har blivit en äldre man, får en av tre poster som minister. Hans tjänst och liv väcker beundran – och avundsjuka. För att sätta dit Daniel går kollegorna till kungen och får igenom lagen att ingen ska få tillbedjan utom just kungen. Men Daniel gör trots detta som han alltid gjorde: föll på knä tre gånger om dagen mot Jerusalem i bön och tacksägelse till Herren Gud. På grund av detta blir han kastad till lejonen – dödsstraff med andra ord. Beskedet gjorde kungen ont, för han uppskattade Daniel och försöker därför hitta en utväg av den uppkomna situationen. Men ingen finns. Så kungen blir tvingad att följa den förordning han själv lurats att instifta, och Daniel kastas i lejongropen. Under den efterföljande natten avstår kungen från mat, kvinnor och sömn för att tidigt på morgonen skynda tillbaka till lejongropen. Dareios ropar ängsligt men får svar. En ängel har stängt lejonens gap. Gud har räddat sin tjänare. Nu kastas istället angivarna med familjer till ett hemskt öde. Kungen sänder budet till hela sitt rike att Daniels Gud ska vördas och fruktas.

DSC_5052
I bön till Herren Gud.

Följande gör några Barnbiblar med denna berättelse.

 • Barnens Bibel (KM-förlaget)
  En lite längre text som mycket väl visar hur avundsjukan mot Daniels goda liv och exempel uppkommer. Det enda som motståndarna kan anmärka på är hans bön. Denna version tydliggör betydelsen av att lyda Gud mer än människor, oavsett vad det gör med oss. Kungen förtvivlan liksom förhoppning på räddning kommer fram väl. Här omnämns också de onda personernas död och att många kommer till tro på Daniels Gud.
 • Bär med dig Bibeln (Gospel Media)
  Denna utgåva för de minsta har underbara bilder och en berättelse per uppslag. Med några korta meningar sammanfattas respektive sammanhang. Både det tredje och sjätte kapitlet i Daniels bok finns med. Daniel beskrivs som en person som litade på Gud hela livet, och han sitter bredvid aningen besvikna och fundersamma lejon med grått skägg och ser tacksam ut. Vem som blev räddad från sådan fara skulle inte vara det?! En utmärkt beskrivning av det goda med att lita på Gud, om utmaningar och motstånd i livet samt om räddningen från Gud, i detta fall genom änglar.
 • Bibeln för de allra minsta (Libris)
  Genom levande bilder och korta texter fångas läsaren lätt. Daniels liv inför Gud och kungens uppskattning är märkbar. Planerna från de andra tjänstemännen att lura kungen för att Daniel ska råka illa ut blir nästa steg. Sedan bevisar Gud sin makt genom att tillsluta lejonens munnar. Kungen ropar -Hurra! och säger att Daniel är duktigast och hans Gud bäst i hela världen. Ganska nära originalet, men bilderna visar en yngre man som ber, dock inte hos lejonen.
 • Lejon (Marcus förlag)
  Denna serie tar sin utgångspunkt i olika djur som finns med i Bibeln. Här får vi följa ett lejon som fångas och tas till kungens lejongrop. Mycket förvånad blir han av ängel från Herren som beskyddar Daniel. Kungen beskrivs som fientlig i början, vilket inte stämmer med ursprungsberättelsen. Daniel benämns pojke, men det kanske görs för att anknyta till barnen som är målgruppen för boken. Berättar spännande och bra om att Gud hör bön och kan rädda oss.

SLUTSATS
Det är viktigt att vi berättar Guds berättelse för alla människor, inte minst för våra barn. Därför är Daniel i lejongropen en fascinerande läsning som hjälper oss att veta att det är lönt att förtrösta på och be till Herren Gud samt att leva ett rätt liv. Jag vill tillägga att frågorna om varför det onda finns och får hända också behöver komma med vid någon ålder, för alla blir inte räddade, varken de som tror eller de som inte gör det.

Läs om Daniel och be till Herren Gud, men hoppa inte ner till lejonen på semesterresan till Kolmården!