Mammons slav eller herre?

SÅ MYCKET HANDLAR OM PENGAR. Om att få det som reklamen säger att vi behöver, som vi helt enkelt måste ha. Att vi borde studera för att kunna jobba för att kunna vara ledig och fortfarande ha så det blir över. Politiska debatter, vardagliga funderingar, samhällets normer, många människors prioriteringar, prognoserna för våra framtida pensioner… ofta handlar det om pengar. Flera gånger har jag fått frågan av ivriga telefonförsäljare: –Men, tänker du inte på din ekonomi/inkomst? Kort sagt är mycket i den värld vi lever i fokuserat på pengar och vilja att ha och äga.

Det skulle ju kunna vara så att Jesus när han gick på jorden inte har något att säga om detta ämne. Men det är faktiskt helt tvärtom. Hans undervisning och praktik talar rakt in i vår tids girighet och individualism. En läsning av läkaren Lukas berättelse om de goda nyheterna i och genom Jesus visar med tydlighet hans ställningstagande. Författaren ger oss läsning av glädjebudet till de fattiga, den oväntade fiskfångsten, kallelsen av tullindrivaren Levi, saligprisningarna där de fattiga prisas och de rika får ve, om människor som delar med sig, sändning i tillit, brödundrens överflöd, att välja det viktigaste, varning för begär & uppmuntran till förtröstan, om de som hade ursäkter till att komma på fest, glädjen i att hitta det förlorade, råd om förvaltarskap, den rike mannen som var fast i rikedomen, Sackaios förvandling från girig och ensam till generös i gemenskap på grund av mötet med Jesus, igen om förvaltande i Guds rike, rensningen av templet, om arrendatorerna och om skatt till kejsaren, hedrandet av änkans lilla gåva. (Lukas 4:16-21, 5:1ff, 5:27ff, 6:20-26, 8:1-3, 9:1-6, 9:10ff, 10:38-42, 12:13-34, 14:15ff, 15, 16, 18:18ff, 19, 20, 21:1-4) Listan är lång. Min poäng här är inte att få med alla Bibelställen, utan att visa att Jesus är tydlig: det finns makter som vill ta kontrollen över våra liv. Istället för att bli slavar under pengar, rikedom, ägande, förmögenhet (vilket är vad det arameiska ordet mammon står för) menar Jesus att vi ska bruka den värld och de tillgångar den innehåller på ett sätt som är i enlighet med Guds vilja. 

Och vad betyder då det?

  1. Jo, jag tänker mig att vi alltid behöver sätta våra relationer före vår förmögenhet. Att vi värdesätter i handling att våra partners och barn är viktigare än höga löner, fina resor och bonusar. Kanske det är dags att gå ner i arbetstid?
  2. Detta gör att vi måste tala om och praktisera förnöjsamhet, generositet och gästfrihet. Eftersom vi har så det räcker, kan vi vara glada för det och behöver inte längta efter… vi är fria att leva enkelt (som också är titeln på en bok av Richard Foster). Om vi öppnar våra hem ser vi att det som vi fått räcker till många, vi får vänner och förnyade perspektiv på livet, också hur det kan vara på andra delar av vår jord.
  3. Ge! Om du/ni inte har koll på till vad och hur mycket ni ger regelbundet är det dags att fundera igenom det. Ta råd av någon om det behövs, jag finns tillgänglig om det är aktuellt. Att ge är ett fantastiskt sätt att förvandla mammons faror till välsignelser.
  4. Vi behöver återupptäcka fastan som en del i tacksamheten till Gud för allt vi har, och träna oss i att avstå för ett högre syfte, för Gud och våra medmänniskor.

Jag blev väldigt utmanad av att läsa följande i förslaget till ny församlingsordning för Korskyrkan Uppsala:

Församlingens tjänst innefattar också ett ansvar för kärlekens gärningar i världen. I Kristi efterföljelse måste församlingen älska sin nästa (Luk 12:25-37) och ta ansvar för den skapelse hon fått att förvalta. Även aposteln Jakob betonar den praktiska kristendomen genom sin definition av »religion» (Jak 1:27) och kritiserar skarpt de rikas självupptagenhet (Jak 2:1-11). Församlingens sociala omsorg innefattar också profetisk kritik av all orättvisa (Jes 1:17). Trohet mot Kristus bör i ett överflödssamhälle innebära en radikal prövning av livsstilen och ett otvetydigt avståndstagande från materialistiska livsvärden. Genom evangeliets kraft tror församlingen att den rike befrias från sin girighet och själviskhet, medan den fattige befrias från sin utstötthet och hopplöshet.

Detta är ett annat sätt att leva, som behöver bli förankrad i vår vardag, i våra gemenskaper och praktiker. Och det är helt i linje med Guds vilja.

Herre,
Tack för allt du gett.
Tack för allt du ständigt ger.
Hjälp mig att ge av det du har gett mig,
att se som du har sett och älskat,
att öppna mitt liv, min plånbok och mitt hem för den som behöver din barmhärtighet.
Förlåt att jag så ofta fokuserar på fel saker.
Skär bort min bekvämlighet.
Förbarma dig över hela din skapelse.
Låt ditt rike komma och vilja ske,
låt människor resas upp ur ensamhet, utsatthet och brist.
Ge oss kraft att gå din väg.
Ge oss mod att bli en ny gemenskap.
Amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *