Vi är kungar och präster!

Något av det som jag tycker är mest spännande är att svara på frågor och samtala om viktiga områden. När Teologiska Högskolan i Stockholm kommer på sin årliga Uppsala resa är det alltså en höjdpunkt för mig, eftersom studenterna ställer alla möjliga typer av frågor inom skilda riktningar. Svaren måste komma snabbt, men det finns också plats för förtydliganden. Förra veckan fick jag en fråga om hur vi ser på lekmän, alltså vilken plats alla vanliga människor (de som tillhör folket) har i vår församling. Jag som är anställd pastor och har en teologisk utbildning räknas inte in, utan det handlar om de som inte får betalt och som saknar formell utbildning och som inte tillhör prästerskapet. Här kommer några rader om hur vi tänker i denna frågan.

DSC_5234
Slottet och domkyrkan syns på håll mer än andra byggnader i Uppsala.

Innan Jesus uppfattar jag det som att det var vissa utvalda som hade en särskild plats i Guds utvalda folk. Hela folket var utvalt och alla var delaktiga, men några hade en särskild roll. Guds Ande vilade över och verkade genom dessa som hade en speciell uppgift – präster, kungar och profeter.

Det som jag ser händer i den gemenskap som växer fram kring Jesus från Nasaret och hans vänner är ett nytt förhållningssätt, en ny gemenskap. Även om det inte saknas strukturer och ledarskap (vi ser exempelvis hur Paulus avskiljer ledare i församlingar) ges här en större tilltro till var och en genom att alla har fått Guds Ande och kan få fungerar i olika uppgifter i Guds rike. Lärjungarna uppmanas att söka de gåvor och fungera i de tjänster som Herren vill. (1 Kor 12-14) Utrymmet för att växa, lära sig och att hitta sin roll är stor. Petrus citerar (2 Mos 19:5-6, Jes 43:20-21, Hos 1:9-11) när han skriver:

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. (1 Petrus brev 2:9-10)

Utifrån detta så är det upp till varje församling att utifrån det förtroende gemenskapen har till en person insätta människor i tjänst för Guds rike i och genom församlingen. Vi är en del av Guds folk och är en viktig pusselbit i Guds uppdrag att rädda världen genom sin kärlek och kraft som försonar och upprättar till nytt liv. I detta behöver vi gåvor för tjänst och en mångfald av uttryck för vem Gud och vi är. (Ef 4:11-16, Rom 12) Naturligtvis behöver vi också ha lämplighet för uppgiften och sammanhanget – den som inte förstår svenska får svårt att tolka våra gudstjänster till engelska.

Hos oss i Korskyrkan Uppsala får vem som helst som har församlingens förtroende predika, leda nattvardsfirandet, ansvara för en barnsamling eller hemgrupp och så vidare. Men vi vill också att våra ledare är villiga att följa den gemensamma riktningen för lärjungaskap och liv som vi har beskrivit i ett Vägledningsdokument för ledare. 

Jag tycker det är en fantastisk förmån att få vara ledare i församlingen och jag drömmer om att kunna vara med om att se många fler våga ta steg in just det som Gud har kallat dem till. För att nå dit tror jag vi behöver tala om både att Gud har kallat oss till sig, utvalt oss att i gemenskap med honom stå i Guds rikes tjänst för världen och att han genom sin Ande och församling vill utrusta oss som de vi är för varje tid och varje utmaning. Lyssna alla ni som tvivlar på er, eller Guds, förmåga, eller som tappat tron på att du har något att bidra med:

Du är viktig, värdefull och vacker!
Gud har skapat dig, helt unik. Du är älskad!
Herren vill leva med dig varje dag. Leda dig steg för steg.
Du har fått gåvor att använda.
Precis som pojken gav sina fem bröd och två fiskar till Jesus, och det blev till mat för flera tusen,
vill Gud ta emot det som du har, och låta det göra stor skillnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *