Herrens hitkomst

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Människor är på flykt. Familjer och enskilda söker ett hopp och en framtid. Något som håller att lita på.

Julsångerna ljuder överallt. Innehållet i många av dem tror jag är häpnadsväckande för många svenskar. De talar om en räddning för hela mänskligheten. Ett ljus för hela världen.

Tomheten blir förstås stor om det är maten, klapparna och underhållningen som ska fylla vår längtan efter liv. Konsumismen fortsätter med sina framsteg genom nya rekord och realisationer redan långt innan mellandagarna. Betydligt bättre är att likt Karl-Bertil Jonsson omfördela det som vi har möjlighet till så att glädjen och friden kan nå fler hem, fler familjer, fler människor, fler länder. För detta krävs mod att resa sig ur fåtöljen och gå till handling.

Låt oss tillbe barnet som föddes för din och min, ja för allas skull. Som föddes under enkla förhållanden under en resa, som fick fly för sitt liv. Som i allt delade våra liv. Som hjälper oss att söka kontakt, dela med oss och forma nuet och framtiden. Som leder oss att ta hand om varandra, i en ny spirande gemenskap.

Glatt födelsedagsfirande! I natt påminns vi igen om Jesus och hur han totalt förändrade historien.

 

Avslutningsvis vill jag med pastorn Pauls Nilssons tillstånd dela juldikten Herrens hitkomst. Hjärtliga helghälsingar!

Husvill hebré hoppas hitta husrum. Hans havande hustru högönskar helst hyfsat hotell. Härbärgenas herrar hävdar hopplöst: ”Helbelagt! Helbelagt!” Hygglig hotellägare hänvisar hövligt hebréparet hans halminredda hydda. Hungrig, hypertrött hittar höggravida hövdingmodern hotellägarens häststall.

Hedmarkens handfallna herdar hör häpet hur himmelsk här högljutt höjer heliga hymner. Hela himmelska härskaran hyllar hänryckt himmelens härskare. Herrens härlighet hänför herdarnas hop. Himmelens härold hälsar högtidligt: ”Hosianna! Hosianna! Herrarnas Herre har hittat hit.” Hedens herdar hörsammar häroldens höviska hälsning. Härefter hastar herdeskaran hän, hittar hästastallet, hälsar högaktningsfullt Herren hitned.

Hebréernas hårdhudade hövding Herodes hädar hånfullt Herren. Hans hatiska hämndgirighet hotar himlabarnet. Hans hänsynslösa härjningar hemsöker hundratals hebrébarn. Heliga hebréparet hemlighåller härvidlag Herrens hemvist. Härigenom hindras Herodes hugga honom.

Härliga händelse, hisnande hopp: Herren har hamnat här hos hedningar! HALLELUJA! Hylla himmelens härskare! Historiens höjdpunkt har härmed hänt.  Helvetets hemska huggorm hejdas härmed, hans hiskeliga härjningar hindras. Herrens händer hålls helöppna. Helhjärtat, hängivet hoppas han hela humansläktet hittar himlens härliga hem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *