Kvinnor och män – tillsammans i Guds rike

Idag och imorgon samlas omkring 70 kvinnor på Götabro för att uppmuntras i sin uppgift som förkunnare. Inbjudare är nätverket Nelly, som hämtat sitt namn från 1800-tals predikanten Nelly Hall, bland annat verksam inom Helgelseförbundet. I en artikel i Dagen beskriver Lisa Fredlund det hela väldigt bra. Detta tycker jag är så viktigt.

I många sammanhang över hela jorden ses kvinnor och män som tilldelade olika uppgifter, ja till och med olika roller och värde. Även om en större frihet växer fram för kvinnor, sker den ändå beklagligt sakta. Tyvärr har tro och religion ofta varit med som en bov i dramat. Låt mig förklara varför jag tycker det är naturligt att kvinnor och män får tjäna och fungera tillsammans i Guds rike.

 1. Skapade underbara & jämlika
  Min utgångspunkt är att människan, som kvinna och man, är skapade som Guds avbild (1 Mos 1:26-28). Att vara människa är något stort och vackert. Ingen kan ha hela sanningen om Gud, som alltid är större, men vi är var och en och tillsammans en avbild av vem Gud är. Det betyder att var och en av oss är unika, vackra och värdefulla. Detta gäller för alla människor.
  Jag ser oss som jämlika. Visst finns det olikheter ja, men vi är lika inför Gud och inför varandra i värde och möjlighet att få leva som de människor vi är formade till.
 2. Problemet
  Syndafallet, att människan själv försöker bli Gud, är det som jag menar ställer till det (1 Mos 3). Ur detta kommer ojämlikhet, hierarkiska strukturer och system som drar isär, förlöjligar och hånar. Nu lever vi alla i en fallen värld, vilket skapar utmaningar av gigantiska mått. Men…
 3. Räddningen
  Gud har genom Jesus gett en ny väg, där frihet och sanning får prägla oss. Detta är goda nyheter. Vägen är samma oavsett man eller kvinna, född in i en troende (på olika gudar) familj eller inte, fattig eller rik, och så vidare (Gal 3:28).
 4. Församlingen
  Idag får vi som kvinnor och män försöka leva som en återupprättad avbild i ömsesidig tjänst (formulering med inspiration från Per-Axel Sverker). Vi ska stå i tjänst inför Gud, varandra och världen. I detta menar jag att vi behöver uppmärksamma och aktivt ta bort de hinder som kan finns för kvinnor att få utrymme för tjänst i Guds rike. Liksom vi vill göra för andra grupper som inte får möjlighet att vara med.

I historien kan vi hitta föregångare för att låta kvinnor få vara med. Som en del av svensk frikyrklighet vet jag om att John Ongman (grundare av Örebro Missionsförening – idag Evangeliska Frikyrkan, EFK) lät kvinnor gå Bibelskola, vara evangelister och sändas ut i missionsarbete. Ongmans ställningstagande för kvinnor fick andra ledare att reagera, även om han inte tillät kvinnor som föreståndare (huvudansvarig) i en lokal församling. Det var först långt senare som de första kvinnorna blev församlingsföreståndare, och under senare år har både EFK och Pingströrelsen haft uppe frågan om kvinnor som ledare för församlingsrörelserna. Pingst Ung gjorde härom året en mycket intressant rapport om jämställdhet och handlingsplanen Ester – för ett hållbart ledarskap. I dem visas det tyvärr tydligt att vi har många steg kvar, områden att verkligen ta tag i. Dessa skrifter rekommenderas för läsning och fortsatt förändringsarbete.

Visst finns det olika tolkningar av Bibelns texter (och jag kan återkomma till dem). Visst finns det skilda traditioner och perspektiv. Visst finns det olika sätt att se på både vår historia, nutid och framtid. Men jag tänker att det verkligen är tid för alla människor att få vara med och tillsammans lära känna och visa världen längden, bredden, höjden och djupet i Kristi kärlek (Ef 3:14-21). Välkomna tjejer och killar, kvinnor och män, tanter och farbröder – välkomna till Jesus och välkomna att gå med honom i tjänst för världen.

 

 

För vidare läsning:
Per-Axel Sverker: Man och kvinna som Guds avbild. (ÖMS, 1992)
Maria Cruz och Rickard Cruz bloggserie. (februari-mars 2014)
Mikael Tellbe: Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord. (Libris, 2015)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *