Känn ingen oro

Det finns saker som kan få mig att oroas. Hur barnen ska bli och vara. Hur framtiden ska gestalta sig för våra barn. Klimatet, jordens orättvisor, integrationen, krig och fred, skolorna, jobben, boenden. Hur vi tar hand om varandra, nära och långt bort. Mitt sätt att äta och handla. Hur vi hanterar relationer, tid, ägodelar och pengar. All vår kommunikation, eller brist på densamma.

Jesus sa: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. (Joh 14:27) Att han lämnade jorden för att vara med Fadern beskriver Jesus som en fördel för oss. Nu kan Guds närvaro, vänskap och hjälp genom Anden vara med oss alla, ständigt och överallt. Därför finns det i mötet med den levande Guden en fantastisk möjlighet att hantera och även befrias från oro. Det hebreiska ordet shalom talar om allt det goda som skapelsen och människor behöver, vilket på svenska bäst beskrivs med de båda orden frid och fred.

Det är helt naturligt att det finns saker i våra liv och i denna tiden som kan få oss att oroas. Men för den som bygger sitt liv på Herren och följer hans instruktioner finns det goda skäl att få känna vila, trygghet och frid mitt under vandringen. (Matt 7:24ff) Varje dag kan få vara en övning i kärlek, tillit och att inte oro sig i onödan. Våra liv är ju inte längre våra egna projekt. Vi är hans älskade barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *