Besiktiga ert äktenskap

Följande krönika hittade jag i Dagen den 20 juli. Mycket bra läsning och hjälp för att vårda våra äktenskap. Att älska varandra är inte bara så viktigt för oss som par, utan också något av det allra viktigaste vi kan ge till våra barn. Läs, använd och älska varandra.

_____

Besiktiga ert äktenskap under semestern

När besiktigade ni ert äktenskap sist?

En bil besiktigas på ett stort antal på ett stort antal olika punkter. Ni behöver bara besiktiga er relation på de här tio punkterna som är de som betyder allra mest om man skal få ett lyckligt och hållbart äktenskap.

1) Vi ger varandra tid och uppmärksamhet.

2) Vi har roligt tillsammans.

3) Vi har lätt för att prata med varandra, lyssna och förstå varandra.

4) Jag är nöjd med arbetsfördelningen.

5) Vi har upptäckt varandras kärleksspråk och jag får den kärlek och uppmuntran jag behöver.

6) Vi accepterar att vi är olika och retar inte upp oss så ofta på varandra.

7) Vi bestämmer ungefär lika mycket. Ingen dominerar.

8) Vi grälar sällan om pengar, barnens fostran och arbetsfördelningen.

9) När det uppstår konflikter kan vi ofta hantera dem på ett bra sätt.

10) Vi har ett bra sexliv.

Semestern är ofta den bästa tiden under året att göra en besiktning. Då har vi mer tid och har det ofta bra tillsammans. Det gör att besiktningen sker i en positiv anda. Gör besiktningen var för sig och jämför sedan era svar. Siffran 1 betyder att du tycker att det fungerar bra, 2 att det är vissa problem och 3 att du tycker det är ett stort problem. Har ni nästan bara ettor är er relation i utmärkt skick. Har ni en del tvåor behövs det service på vissa områden. Har ni flera treor är det körförbud. Ni måste genast ta tag i problemen och kanske också söka hjälp.

Om del är många fel på bilen kan det vara god ide att byta bil. Om det inte fungerar i ett äktenskap är det emellertid sällan en bra ide att byta partner. Risken att den relationen också spricker är stor. Bli inte förvånade om hon har fler tvåor och treor än han. Kvinnor är mer kvalitetsmedvetna och ställer högre krav för att vara nöjda. När ni gjort vad ni kunnat för att få det bättre tillsammans så glöm inte bort att också göra en efterkontroll.

Att regelbundet besiktiga bilen är en god investering. Vi upptäcker och kan åtgärda brister och fel som annars kunde sluta med en olycka eller en omfattande och dyr reparation. Att regelbundet besiktiga sitt äktenskap för att se på vilka punkter det också behöver service är en ännu bättre framtidsinvestering. När besiktigade ni ert äktenskap sist? De gånger ni under ett gräl påpekar alla felen hos varandra är inte en kontrollbesiktning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *