Goda nyheter!

Som Jesu vänner och lärjungar är vi med och skapar historia. Vi får leva livet i gemenskap med Gud och bjuda med andra att göra detsamma. Att dela den goda nyheterna vidare är en central del som lärjunge. Men… ändå är det ofta långt borta från vardagslivet.

Det finns en stor risk att vi som tror på Jesus tänker att det där med att sprida evangeliet gäller andra än mig. De som kan, de som är anställda, evangelister, har utbildning, är frimodiga… En annan risk är att vi håller på med så mycket annat att vi inte gör det vi ska göra, gestalta och berätta de goda nyheterna om räddningen i Jesus.

Många kanske tycker sig sakna träning. Därför är det så bra att Steve och Michelle Addison har träningshelger under hösten i New Life Stockholm och i Ryttargårdskyrkan Linköping. Det finns många sätt att komma i funktion, att våga är första steget. Vi kan till exempel haka på Pannkakskyrkan där du bor, eller en församling, missionsorganisation, din familj eller dina vänner eller annan gemenskap för att människor ska få upptäcka hur fantastisk Jesus verkligen är. Idag kan vi ha resurser även i våra mobiler, till exempel John 316 appen, som  är en hjälp att presentera de goda nyheterna om Jesus.

Att dela Jesus med andra har alltid sitt ursprung i att Gud älskar alla människor oändligt mycket. Det är sanningen rakt upp och ner.  Vi som tror på och följer denne Jesus blir utsända när vi möter och tar emot hans kärlek och barmhärtighet som vill fred, frid, rättvisa, rättfärdighet – ja, allt gott för alla och överallt. Under inledningen av hösten är temat i min församling: Korskyrkan <3 Uppsala. Vi älskar våra medmänniskor och vill det bästa för vår stad eftersom Gud alltid älskar.

Jag predikade om att dela de goda nyheterna nu i sommar. Här kan ni lyssna till den första och här till den andra. Och här kan du lyssna till en väldigt bra predikan av min kollega Josefin Lundström på liknande tema. Och här kommer en summering av det jag tror är Guds uppmuntran och utmaning till oss som sina barn.

DELA EVANGELIET

Vi är skapade för att leva i relationer. I världen finns så mycket gott och fantastiskt. Och samtidigt så mycket hemskt och eländigt. Mitt i detta har Gud ett erbjudande.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Joh 3:16-17

GUD ÄR KÄRLEK. Han delar med sig, så oerhört generöst, sänder sin son Jesus med liv och räddning för alla! Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. (Apg 4:12) Erbjudandet finns där i dag, möjligt att ta emot. För att kunna ta emot de goda nyheterna om Jesus Messias, evangeliet, behöver det förmedlas, delas, gestaltas (Rom 10:14ff). Och här kommer vi som tror in i bilden.

De elva lärjungarna begav sig till Galiléen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:16-20

 1. Gruppen möter Jesus och tillber. Hur och när möter du Jesus i ditt liv? Sök Herren. Ta tid tillsammans med Jesus. Han finns där för att möta oss i dag.
 2. Några tvivlade. Vi får komma som vi är.
 3. Sändningen grundar sig i vem Gud är. Jesus har makt. All makt.
 4. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.
  Det saknas tillbedjan av den levande Guden. De allra flesta har inte förstått vem Jesus är. Alla generationer, språk, (sub-) kulturer vill vi ska få höra och ta emot. Fler nya församlingar är en konsekvens av att vi gör fler lärjungar som går ut och…
 5. Döp dem och lär dem: vägen och uppdraget.
  Resan till tro ser annorlunda ut idag mot tidigare. Det kan ta längre tid och behövas möten med flera personer. Men målet är detsamma: lärjungar som gör lärjungar.
 6. Jesus är med oss i detta. Vi är hans församling.

För att kunna visa kärlek och ge hopp till människor behöver vi Gud. Och därför får vi be om att Gud ska komma och fylla oss med sitt liv, sin kärlek och sitt hopp.

Vi har olika personligheter och sätt, men får mitt i vardagen dela livet med Jesus till andra vi möter. Det handlar om både ord och handling, som Frälsningsarmén har sammanfattat det: tvål, soppa och frälsning. Lästips: Ut ur saltkaret  av Rebecca Manley Pippert.

Låt och vara en församling där vi introducerar människor för varandra. Låt oss vara frimodiga – ta emot av Anden. Låt oss välkomna nya personer, vara vänner och få dem att känna sig hemma i våra sammanhang. Be för dem, berätta, visa på Jesus.

GODA NYHETER:

 1. Skapade underbara.
 2. Trasighet och vilsenhet (synd). Vi är splittrade.
 3. Hoppet finns i räddningen Gud ger genom Jesus. Guds rike har kommit.
  Joh 3:16-17
 4. Ta emot och dela/leva detta vidare. Hjälparen.

DELA DE GODA NYHETERNA

Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. (Mark 1:17)

Jesus kallar oss att komma och följa efter. Han vill att vi lyder honom. Missionsbefallningen (Matt 28:16-20) är inget extra tillval för särskilt utvalda. De som känner för det. Jesu uppmaning gäller alla hans vänner. Därför är det så bra att Jesus säger: Jag ska göra er till människofiskare. Allting bygger på och har sin grund, sitt ursprung i honom.

MEN ÄNDÅ? HUR SKA VI VÅGA? HUR GÅR DET TILL?

Jag tror att berättelsen om David och Goljat i 1 Sam 17 kan vara oss till hjälp. Vi är visserligen inte i strid som det var då, men vi kan vara rädda för hur det ska gå om vi berättar om Jesus för en annan person. Vi kan vara rädda för alla argument, frågor, tvivel och så vidare som vi kan få höra och behöva bemöta. Kanske det finns syskon som tittar konstigt på oss för något vi vill, för något vi gör eller för sättet vi utför det på. Vi kanske saknar träning för uppgiften. Vi har mycket dåligt självförtroende. Vi kanske även tror att vi måste ta på oss den rustningen som någon annan använder. Eller att det är en uppgift enbart för andra, för evangelister, pastorer och ledare.

Petrus skriver: Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. (1 Petr 3:15) Och det finns hjälp att få när vi möter hinder och svåra frågor från människor. Jesus har själv sagt:

 • Guds existens – Jag är den jag är
 • Lidande/ondska – Jag är uppståndelsen, jag är tröstaren, jag är Hjälparen
 • Alla vägar leder till Gud – Jag är vägen
 • Bibelns trovärdighet och betydelse – Jag är sanningen
 • Personlig Gud som vill ha med mig att göra? – Jag är livet
 • Historien ”Religion skapar bara krig”, korståg – Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet.
 • Människor som upplever sig dömda – Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.
 • Etiken, ”kristna som lite finare än andra” – Nu lever inte längre jag, nu lever Jesus genom mig.

Vi får tillsammans hjälpa varandra och försvara vår tro. Apologetik och vårt vittnesbörd och vår handling är en helhet. LÄSTIPS: Varför ska jag tro på Gud? av Timothy Keller och Behöver tron försvaras? av Stefan Gustavsson.

Mitt i allt detta behöver vi  behöver tränas för uppgiften, för livet att dela de goda nyheterna. Vi behöver frimodighet – och vi har redan den helige Ande i oss. Och vi behöver lära oss att lyssna till, lita på och i allt följa Jesus.

Och just här finns det goda nyheter. Ofta har du kanske hört att du ska vara David, den modige pojken som kastar sig ut mot jätten och som slungar i väg stenen. Men tänk om det inte alls är eller ska vara så? Tänk om det finns en annan som träder in i ditt och mitt ställe och vinner seger för sitt folk? En som liksom David var född i Betlehem. Davids son, Jesus från Nasaret, Guds Messias har gjort allting klart så att vi kan få gå med i hans triumftåg. (Jämför 1 Sam 17:51-53 och Kol 2:6-15.) Vi får springa efter honom och behöver inte längre vara rädda. Vi får del av Jesu seger över döden, ondskan och synden. Vi får leva i kontakt med Herren genom Bibeln, Bönen, gemenskapen med varandra och i ord och handling får vi dela de goda nyheterna med alla omkring oss. För vi ska bli Jesu vittnen (Apg 1:8), på alla de olika sätt som vi är skapade på.

Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *