Dagsarkiv: 19 mars, 2020

För en tid som denna

Nästan alla vet om vad som pågår. Information, kommunikation, aktion. Ett nytt virus påverkar en hel värld. Jag tror att vi finns för att i varje tid och sammanhang på dela vidare av Guds rike. (Ester 4:14) Vad ska vi tänka och vad ska vi gör nu?

1. Be

Oavsett hur din dag ser ut kan vi alltid vända oss rätt. Be för vår värld och för din granne. Gud hör din bön. Han har alltid tid att vara med dig. Hur tar vi tid för att vara med Gud och samtal med honom? Jag tror Gud på ett särskilt sätt vill visa vem han är när vi söker honom i bön och när vi läser i Bibeln. Gud vill visa hur han håller oss i sina barmhärtiga händer när saker omkring oss faller. Vi kan alltid lita på Jesus, han är vår klippa.

2. Gå

Lyssna till och följ de uppmaningar och råd som Herren och myndigheter ger.

Utifrån den frid Gud ger oss har vi massor att dela med oss av till människor omkring oss. Vi får hjälpa våra barn att inte oroa sig, utan ta emot Gud tilltal varje dag.

Vi kan vara kreativa och låta begränsningarna hjälpa oss hitta nya vägar att vara gemenskap, församling, hålla kontakt med varandra, ta reda på hur vi mår och hur vi kan hjälpa våra medmänniskor och i samhället. Starta en bönekedja, hemgrupp med de som vill på plats och andra online.

När något ändras och tas bort kan något annat få plats. Kanske ni nu, när tävlingar och träningar är inställda, kan ta en promenad som familj, eller en förälder med ett barn? Vila, tid och fundera kring livet, tron och vägen vidare. Plocka fram spel och gör något tillsammans (ja, det går att se film tillsammans också). Bygg, rita, fixa. Spela piano, besök ett naturreservat. Ring och videosamtala med släktingar. Skriv en pjäs, en sång eller dikt. Läs Guds ord och dela vad det betyder med varandra.

Nu när gudstjänster och annat förändras, kom i håg att vi alla fått Anden som hjälper oss i vår vardag, som visar oss på Jesus och stödjer oss som föräldrar att vara de ledare för våra barn som vi är. Ta hjälp av varandra och av resurser som finns. Rakel Brandt, Elin Redin och Sofia Ödman har skrivit den mycket bra boken Hemma-Kyrka som hjälper oss att ha nyfikna och kreativa samlingar och samtal kring Bibeln tillsammans.

Frid och nåd i Jesus till er alla!