Bro till tro. Del 1 BÖN

På söndag börjar vi på Kompisklubben och i Korskyrkans gudstjänster med temat BRO TILL TRO. Med inspiration från Saltkirken i Bergen, Norge, vill vi visa hur Bön, Relationer och Ord är tre viktiga delar och steg när vi delar de goda nyheterna om Jesus med människor omkring oss. De kan tillsammans få bli en BRO till tro.

Detta kan vi som familjer vara med på. Ja, kanske barnen har större frimodighet än vad vi som är föräldrar ibland har. Tänk om vi tillsammans kunde få upptäcka hur spännande livet som Jesu lärjungar är genom att be tillsammans för människor i vår omgivning, skapa relationer samt dela ord från Gud och våra vittnesbörd, berättelser.

Som vanligt i Kompisklubben kommer vi att 1) hälsa välkommen, 2) lovsjunga, 3) samla in pengar till våra fadderbarn i Sudan, 4) läsa Bibeln och 5) be samt 6) göra något aktivitet.

MINNESVERS 1 Tim 2:3-4

Att be så är riktigt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. (B2000)

Att be för människor är rätt och något som gör Gud mycket nöjd, han som har räddat oss. Han vill nämligen att alla ska bli räddade och förstå det sanna budskapet om Jesus. (Nya Levande Bibeln, i Bibeln till alla)

MÅL

Barnen ska veta och förstå att Jesus är räddningen för alla människor och vi kan vara med och be så att andra också får möta honom.

BAKGRUND

Alla människor är skapade för gemenskap med Gud. Synden har förstört det goda och ändrat förutsättningarna helt. Vi har alla förlorat kontakten genom att vända oss bort från Gud. Men genom Jesus har Gud gett oss räddning och liv. Vi har blivit inbjudna till en upprättad relation med Gud, vilket var den ursprungliga planen.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Joh 3:16-17

När vi börjar tro på och följa Jesus kommer vi med i uppdraget att inbjuda andra till denna gemenskap och detta liv. Jesus ger oss kraft genom den helige Ande att bli vittnen.

Då gick Jesus fram till lärjungarna och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus 28:19-20

Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna 1:8

SAMLING

Berättelsen om Timotheos. (Se mer i Apg 16:1-3, 17:14-15, Fil 2:19-22 med flera.)
Han var en ung kille som kom till tro på Jesus, kanske redan under Paulus första missionsresa och besök i hans hemstad Lystra, nuvarande Turkiet (Apg 14:8ff). Timotheos kunde Skrifterna eftersom han mamma och mormor var judinnor och Jesus-troende. De hade säkert bett för honom.

Timotheos fick följa med Paulus och Silas på det som kallas den andra missionsresan. Två brev i Bibeln är skrivna till Timotheos som hjälp och uppmuntran för honom när han blivit ledare för församlingen i Efesos. I nio brev omnämns Timotheos som medförfattare, exempel, budbärare eller med en hälsning.

Paulus uppmanar Timotheos och församlingen till bön i 1 Tim 2:1-4. (Går bra att läsa i olika översättningar beroende på gruppens ålder.)

1. Att be är naturligt för oss eftersom vi fått kontakt med Gud igen. Gud vill möta oss varje dag. Han vill hänga med oss, tala till oss och visa oss sin väg. Gud vill gärna höra oss berätta hur vi har det och vad som gör oss glada eller rädda. Detta även om han redan känner oss helt och hållet.
2. Bön innebär olika saker. Paulus skriver och uppmuntrar Timotheos att be om vägledning och hjälp, tacka Gud, be för andra människor, till exempel ledare.
3. Bön är en viktig del för att andra människor få få ta del av sanningen och räddningen som Gud vill ge till alla människor genom Jesus.

SAMTALSFRÅGOR

  • Vilka tror ni ber för er? Att ni ska följa Jesus och få ett underbart liv?
  • Hur påverkar det oss själva att vi är tillsammans med Gud?
  • Vilka vill du be för att de ska upptäcka Jesus?
  • På vilket sätt kan det göra skillnad att vi ber för andra människor?

AKTIVITET

Skriv namnen på en till tre personer som ni vill ska börja följa Jesus. Ta med dessa kort hem och ha med dem i er regelbundna bön som familj. Kanske ni kan sätta upp kortet på kylskåpet!!

Ni kan också skriva upp personer som ni vill tacka Gud för, som alla de som ber för er!

BÖN

Använd de kort ni har gjort och be och tacka för dem.

Kom ihåg Jesu löfte:

Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matteus 18:19-20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *