Månadsarkiv: september 2020

Bro till tro. Del 3 ORD

Del tre av tre. Se tidigare inlägg för bakgrund.

Vi bygger broar genom att BE,
bygga RELATIONER och
dela vår tro genom ORD.

MINNESVERS

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. 1 Tim 4:12-13

MÅL

Barnen ska veta att de spelar roll och kan berätta om Jesus för andra.

SAMLING

Paulus uppmanar Timotheos att dela de goda nyheterna om Jesus. Som ung får han vara en del av det Gud gör. Timotheos får instruktioner om att läsa från Skrifterna (som vid denna tid var Gamla Testamentet) och att med hjälp av Bibelns texter och berättelser förmedla vem Gud är och hans planer för hela skapelsen.

Både våra liv och våra ord påverkar andra människor. Flera personer i Bibeln (som Jesus, Jakob, Paulus och Salomo) talar om hur viktigt det vi säger är och risken med att tala illa. Vi kan uppmuntra andra. Vi kan ge hopp och tro till andra genom att berätta om Jesus. Vi måste inte ha en särskild ålder eller en viss nivå av kunskap och erfarenhet. Alla får ge vidare av det goda som vi får från Gud.

Paulus säger att tron bygger på förkunnelsen, att någon berättar om Jesus, vem han är och vad han har sagt (Rom 10:17). Han uppmanar Jesu vänner att berätta för andra genom att alltid lägga sina ord väl och veta hur de ska svara var och en (Kol 4:2-6).

SAMTALSFRÅGOR

 • Hur kan vi vara personer som talar gott till andra? Varför är det ibland svårt?
 • Vad har Gud gjort i ditt liv?
 • Finns det någon vers/versar från Bibeln som betyder mycket för dig?
 • Hur kan du berätta detta för en kompis?
 • Vilka frågor har din kompisar om Jesus?
 • Hur kan ni svara på deras frågor?

AKTIVITET & BÖN

Hjälp varandra att tänka ut svar på de frågor som era kompisar kan han om Jesus. Försök att svara så kort och tydligt som möjligt.

Skriv ner och dekorera era favoritbibelord snyggt på ett papper.
Förslag kan vara Markus 10:14, Johannes 3:16, 10:10b (andra delen), 14:6, Psaltaren 34:9, 119:105. Till Smaka och se att Gud är god finns denna målarbild.

Påminn varandra om att våra böner, relationer och ord bildar en BRO TILL TRO, så att fler kan få upptäcka och ta emot Jesus som sin kompis och räddare.

Tacka för och be om Andens kraft = mod att berätta om Jesus.
Anden vill alltid hjälpa oss att ”smitta” Jesus vidare.

Bro till tro. Del 2 RELATIONER

För intro och bakgrund se förra inlägget.

MINNESVERS

Jag minns den uppriktiga tro du har på Jesus, samma tro som fanns hos din mormor Lois och din mamma Eunike. Jag har förstått att samma starka tro nu finns i dig. 2 Tim 1:5

Den undervisning du och många andra har hört av mig ska du föra vidare till pålitliga människor, som i sin tur kan undervisa andra. 2 Tim 2:2 (Nya Levande Bibeln)

MÅL

Alla ska förstå att våra liv och relationer spelar roll. Genom att vara goda vänner kan vi visa andra på Jesus.

SAMLING

Redan som liten hade Timotheos hört berättelserna om vem Gud är och vad han vill göra från sin mamma Eunike och mormor Lois. De var judinnor som tillsammans med Timotheos kom till tro på att Jesus är Messias när Paulus reste runt och talade och visade de goda nyheterna (evangeliet).

Under flera år reste sedan Timotheos med Paulus och Silas till olika städer för att berätta för ännu fler människor i olika folkgrupper om Jesus. De lärde känna människor och levde tillsammans med dem.

Paulus vägleder Timotheos i breven när han säger att tron och allt annat som är viktigt oftast kommer från våra närmaste. Vi ska vara goda vänner (som Jesus talade om i Matteus 7:12, se även Matteus 5:13-16 och Lukas 10:1-12) som kan ge vidare tron på Jesus genom att leva nära andra människor.

SAMTALSFRÅGOR

 • Vilka personer lever du nära?
 • Hur kan vi vara goda vänner? Se Matteus 7:12. Ge uppmuntrande exempel, gärna från barnen själva.
 • Hur kan Jesus bli synlig genom våra liv?
 • Hur kan vi leva ännu närmare våra vänner?
 • Vad kan vi som familjer göra för att visa på Jesus?

Möjligen för Bibelupptäckarna:
Paulus var beredd att låta omskära Timotheos, för att fler skulle vara villiga att lyssna till dem när de delade de goda nyheterna om Jesus. (Apg 16:1-3, 21:20-26.) Vad kan det innebära för oss, att vi avstår från något för att hjälpa andra att få möta Jesus?

AKTIVITET OCH BÖN

Rita en bild av din familj och dina vänner.
Eller denna Tack Gud för mina vänner bild.

Tacka Gud för de som ni har omkring er. Be att ni ska kunna vara goda vänner och hitta sätt att dela med er av Jesus till andra.