Bro till tro. Del 2 RELATIONER

För intro och bakgrund se förra inlägget.

MINNESVERS

Jag minns den uppriktiga tro du har på Jesus, samma tro som fanns hos din mormor Lois och din mamma Eunike. Jag har förstått att samma starka tro nu finns i dig. 2 Tim 1:5

Den undervisning du och många andra har hört av mig ska du föra vidare till pålitliga människor, som i sin tur kan undervisa andra. 2 Tim 2:2 (Nya Levande Bibeln)

MÅL

Alla ska förstå att våra liv och relationer spelar roll. Genom att vara goda vänner kan vi visa andra på Jesus.

SAMLING

Redan som liten hade Timotheos hört berättelserna om vem Gud är och vad han vill göra från sin mamma Eunike och mormor Lois. De var judinnor som tillsammans med Timotheos kom till tro på att Jesus är Messias när Paulus reste runt och talade och visade de goda nyheterna (evangeliet).

Under flera år reste sedan Timotheos med Paulus och Silas till olika städer för att berätta för ännu fler människor i olika folkgrupper om Jesus. De lärde känna människor och levde tillsammans med dem.

Paulus vägleder Timotheos i breven när han säger att tron och allt annat som är viktigt oftast kommer från våra närmaste. Vi ska vara goda vänner (som Jesus talade om i Matteus 7:12, se även Matteus 5:13-16 och Lukas 10:1-12) som kan ge vidare tron på Jesus genom att leva nära andra människor.

SAMTALSFRÅGOR

  • Vilka personer lever du nära?
  • Hur kan vi vara goda vänner? Se Matteus 7:12. Ge uppmuntrande exempel, gärna från barnen själva.
  • Hur kan Jesus bli synlig genom våra liv?
  • Hur kan vi leva ännu närmare våra vänner?
  • Vad kan vi som familjer göra för att visa på Jesus?

Möjligen för Bibelupptäckarna:
Paulus var beredd att låta omskära Timotheos, för att fler skulle vara villiga att lyssna till dem när de delade de goda nyheterna om Jesus. (Apg 16:1-3, 21:20-26.) Vad kan det innebära för oss, att vi avstår från något för att hjälpa andra att få möta Jesus?

AKTIVITET OCH BÖN

Rita en bild av din familj och dina vänner.
Eller denna Tack Gud för mina vänner bild.

Tacka Gud för de som ni har omkring er. Be att ni ska kunna vara goda vänner och hitta sätt att dela med er av Jesus till andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *