För att ni ska bli mina vittnen. 29 maj.

Luk 11:1-13

Jesus lär sina lärjungar att be. Han säger att vi ska be, söka och bulta. Vi behöver alltså uthållighet, fortsätta att be. Precis som föräldrar vill ge det som är gott till sina barn vill Gud alltid ge det som är gott till oss. Jesus säger att Fadern väldigt gärna vill ge av sin Ande till de som ber honom.

 • Vad har ni för erfarenhet av förbön? När och hur brukar ni be?
 • Har ni några vittnesbörd om att Gud svarat på er bön?
 • Hur reagerar ni om Gud inte svarar, eller säger nej? Är det möjligt att fortsätta tro på Jesus då? Vad hjälper er att fortsätta lita på Jesus i svåra stunder?

FÖRDJUPNING
Läs Joh 14:12-14 och 15:16. Samtala tillsammans om hur vi kan få se mer av Guds rike här på jorden och hur vi kan växa i tro även om vi inte alltid ser det vi vill se hända.

BÖNETIPS

Gör en bönepåse, eller ta fram en om det redan finns hemma. Skriv lappar som till exempel: Tack Jesus för... Jesus hjälp mig med… Gud jag är rädd för… Jag ber för… eller olika löften från Bibeln. När ni sedan ber tar alla varsin lapp och ber utifrån den.

För att ni ska bli mina vittnen. 28 maj.

Matt 6:5-13

Jesus sa att vi som följer honom ber. Ofta gick Jesus i väg för att be själv och han bad tillsammans med sina vänner. Bön är inget tillval, som något extra till vår meny på restaurangen. Vidare sa Jesus att vi kan vara nära Gud, precis som vi är nära vår förälder.

 • Vad tänker ni om att Gud är som den mest fantastiska föräldern som finns?
 • Hur är ni tillsammans som familj? Vad gör ni? På vilka olika sätt pratar ni? (Ber om saker, ber om hjälp, är tillsammans, berättar saker, frågar, svarar.)
 • Vilka av dessa sätt passar in också i vår tid med Gud?

UTMANING

Ta fram några olika Biblar och jämför hur de återger Vår Fader. Försök att tillsammans sammanfatta det viktigaste i den bönen.

BÖNETIPS

Be den bönen som ni tillsammans skrivit.
Spela, sjung eller lyssna till lovsång. Var en stund tillsammans med Jesus.

För att ni ska bli mina vittnen. 27 maj.

Apg 1:4-8, Joh 14:26, 16:7

Jesus sa till sina lärjungar att vänta i Jerusalem på det som Fadern hade lovat och som han själv hade talat om nämligen den helige Ande. Jesus sa att var för lärjungarnas bästa som han lämnade dem.

 • Varför är det bra att Jesus lämnade jorden?
 • Vad säger dessa texter om den helige Ande?

FÖRDJUPNING

Läs Joh 14:15-31 och fundera på vad det betyder att följa Jesus och att fyllas av Hjälparen.

UTMANING

Lek tysta leken. Se vem som kan vänta längst utan att börja tala. Eller se vem som kan se den andre i ögonen utan att blinka. Fundera kring vad det är som gör att vi klarar av att vänta på ett bra sätt. Vem av er är bra eller mindre bra på att vänta?

BÖNETIPS

Tacka Jesus som gjorde det som var bäst för oss som följer honom. Be att Hjälparen, den helige Ande, ska komma till oss alla.

För att ni ska bli mina vittnen. 26 maj.

Matt 24:30, Joh 14:1-3, Apg 1:10-11

Jesus sa inte bara att han skulle fara till Fadern utan också att han skulle komma tillbaka. Änglarna sa att Jesus ska komma tillbaka precis som lärjungarna såg honom fara i väg.

 • Vad tror ni lärjungarna tänkte när de fick höra att Jesus ska återvända?
 • Hur reagerar ni?
 • Vad tror ni kommer att hända när Jesus kommer tillbaka? Vad kommer alla som inte tror på honom att säga och reagera?
 • Hur kan det hjälpa oss att veta att en dag kommer Jesus att ta bort all ondska, sjukdom, allt mörker och elände?

BÖNETIPS

Tacka för att Jesus låter sitt rike komma nu och en dag ska komma tillbaka och upprätta sitt rike helt och fullt. Ta fram papperslappar och skriv upp saker som ni kommer på som inte är Guds vilja; sjukdomar, krig, ondska och så vidare. Be i Jesu namn att allt detta ska förändras. Spara lapparna för fortsatt bön, eller riv sönder och kasta dem alternativt bränn upp dem.

För att ni ska bli mina vittnen. 25 maj.

Apg 1:8, Mark 16:15-20

Innan sin himmelsfärd gav Jesus sina lärjungar i uppdrag att fortsätta det han hade börjat. Lärjungarna skulle gå ut över allt med de goda nyheterna om räddning och evigt liv i Jesus. Goda nyheter, evangeliet med ett annat ord, handlar om att Gud är kung och regerar. Vi får vara med och dela de goda nyheterna till fler människor i olika grupper, generationer och delar av jorden.

 • Vilka personer träffar ni som inte känner Jesus?
 • Vad tror ni att de goda nyheterna kan få betyda för dem?
 • Hur kan ni vara en del så att de får höra talas om och förstå vem Jesus är?
 • Vilka missionärer känner ni till? Vilka stödjer ni och er församling lokalt och över världen? Vilka gränser är ni med och går över?

BÖNETIPS

Blås upp en ballong eller ta fram en papperslapp och skriv upp namnet på 1-3 personer som du vill ska upptäcka Jesus på den. Be för dessa personer en stund varje dag.

För att ni ska bli mina vittnen. 24 maj. Uppståndelsedag.

Matt 28:16-20

Söndagen är alltid en speciell dag för oss som följer Jesus. Då firar vi att Jesus uppstått från de döda och att han har all makt i himlen och på jorden. Genom dopet börjar vi ett nytt liv med Jesus. Vi är sända att gå tillsammans med Jesus, som alltid är med oss, och hjälpa andra att upptäcka och följa Jesus.

 • Vad betyder det att ha en vän som har all makt?
 • Hur kan ni som familj hjälpa andra att upptäcka och följa Jesus?
 • Samtala om vad dopet handlar om utifrån Matt 28:19-20.

FÖRDJUPNING

Läs Apg 2:38; Rom 6:3-5, 11; Tit 3:4-7 och samtala om vad dopets innebär. Ni som är döpta, barn som vuxna, kan gärna berätta varför ni är det och vad det betyder för er.

UTMANING

Om ni har foton eller dopintyg eller annat kan ni ta fram det för att visa hur det var. Berätta vad ni kommer ihåg om hur ni kände, tänkte, vad som föregått era beslut att låta döpa er till Jesus Messias. Om det är fint väder kan ni vara ute och leka vattenlekar.

BÖNETIPS

Tacka för att ni får vara med i Guds familj, födda på nytt genom dopet in i Jesus.

För att ni ska bli mina vittnen. 23 maj.

Luk 24:36-49

Efter sin uppståndelse mötte Jesus sina vänner, åt tillsammans med dem och gav dem av sin frid. Jesus sa att alla skrifterna (den del vi oftast kallar Gamla Testamentet) berättat att han skulle dö, uppstå och att frälsningen finns i honom. Lärjungarna skulle vara med och dela allt detta vidare, berätta och visa vem Jesus är: han är alla människors räddare.

 • Hur kan vi möta Jesus i dag? Som familj, som person, som församling?
 • Vilka bevis på att han lever har ni fått? Dela vittnesbörd med varandra.
 • Hur kan vi läsa Bibeln så att vi förstår vem Jesus är?
 • Vilken version (översättning) av Bibeln passar bäst för er? Varför då?

FÖRDJUPNING

Läs Lukas 18:31-34, 24:25-32, 24:44-48 och 2 Petr 1:16-21. Vad säger dessa texter om Bibelns innehåll? Hur kan det hjälpa oss i vår läsning av Bibeln? Ni kan också se hur Petrus utgår från skriften när han talar om Jesus i Apg 2:16-21, 25-28, 31, 34-35.

BÖNETIPS

Be om Andens hjälp att förstå vem Gud är och vill säga genom Bibeln. Repetera varje gång ni läser i Bibeln. Påminn varandra om att läsa Bibeln tillsammans.

För att ni ska bli mina vittnen. 22 maj.

Apg 1:3, 6; Mark 1:14-15

När Jesus hade uppstått visade han sig många gånger för sina lärjungar och talade om Guds rike. Guds rike hade Jesus visat med sitt liv och talat om också innan sin död. I Jesus kan vi se och förstå Guds vilja och plan med oss och med hela skapelsen. Jesus är kungen i det annorlunda riket som inte har några gränser.

 • Vad betyder det att bo i Sverige? Vad har vi rätt till och vad måste vi göra som medborgare?
 • Vad tror ni att Guds rike innebär? Finns det likheter och skillnader?
 • Hur kan vi leva i Guds rike i dag?

FÖRDJUPNING

Läs några av de Bibelställen där Jesus talar om Guds rike. Förslag: Matteus 6:31-34, 13:1-58, Lukas 1:30-33. Eller se The Bible Project: Gospel of the Kingdom. Samtala om vad som vad Guds rike betyder för oss utifrån detta.

BÖNETIPS

Ta fram en världskarta och tacka för alla de som följer Jesus över hela jorden. Be om mod och kraft, särskilt för de som möter motstånd och förföljelse. Be att Guds rike ska få komma hos alla och överallt.

För att ni ska bli mina vittnen. 21 maj. Kristi himmelsfärds dag.

Välkommen till en vandring från Kristi Himmelsfärd till Pingstdagen
för hela familjen och andra intresserade.
Under några dagar ska vi följa vad som hände Jesus, vad han sa och gav till lärjungarna. Jesus åkte till Fadern men lämnade inte sina vänner ensamma utan skickade den helige Ande för att vara med dem varje dag och för att lärjungarna skulle bli vittnen, berätta om och visa vem Jesus är, har gjort och gör.

Följ med på en spännande resa!

Apg 1:1-11, Mark 16:19-20, Luk 24:50-53

Jesus hade berättat för sina lärjungar att han skulle gå tillbaka till Fadern som skickat honom till jorden, vilket vi kan läsa i Joh 7:33 och 16:5-11.

 • Hur tror ni lärjungarna tänkte och kände när Jesus uppstått efter sin död?
 • Vad kände de sedan när han lämnade dem?
 • Kan vi lita på vad Jesus sagt och säger? Varför tänker ni så?

FÖRDJUPNING

Detta förutsades redan i Ps 110:1 som citeras av Petrus när han predikar på Pingstdagen i Apg 2:34-35. Vad tänker ni om det som en del i Guds plan?

UTMANING

Packa en liten fikakorg och gå ut i den vackra naturen, kanske till ett litet berg. Fråga barnen vad de vet om Kristi Himmelsfärdsdag. Vi minns att Jesus efter sin uppståndelse mötte människor och lovade att han en dag ska komma tillbaka för att upprätta sitt rike, men fram till dess är han med oss genom sin helige Ande. Gud är alltid med oss, visst är det fantastiskt!

BÖNETIPS

Passa på att tacka Jesus tillsammans. Tacka för att Jesus besegrat döden, synden och ondskan. Tacka för livet, för varandra, för att Jesus alltid vill det bästa för alla människor.

Kampen mot Goliat

Vi står i en kamp mot coronaviruset. Människor kämpar för livet. För att själva överleva, för att få andra att överleva. För att få andra och oss själva att följa instruktionerna, vägen till livet. För att få andra att ta in och förstå historien, nuläget och fortsättningen. Det finns så mycket som vill få oss att ge upp. Förhoppningar om att vi skulle vakna ur en mardröm, bristande tålamod och uthållighet. Men vi ska inte ge upp. Vi har något att ta sikte på.

Härom kvällen läste vi hemma om när herdepojken och kungaspelmannen David kom med mat, uppmuntran och frågor om hur läget var till sina tre äldsta bröder. Du kan själv läsa berättelsen i 1 Samuelsboken 17. Den israeliska armé med storebröderna var i strid med filisteerna. Eller snarare, de väntade på strid. Läget var spänt, alla väntade på vad som skulle ske. För under fyrtio dagar hade Goliat, en enorm filisté, stigit fram varje morgon och varje kväll och ropat ut sin utmaning. Någon skulle kliva fram från israelerna för att möta Goliat. Men ingen vågar, alla ryggar tillbaka.

När David kommer fram till platsen får han också höra ropet. Men han blir inte rädd, snarare förvånad att en fiende får håna den levande Gudens här. Äldsta brodern Eliav tycker han är för liten och på fel ställe. Kung Saul försöker sätta på honom för stor rustning. Men David går, med sina egna kläder, sin egen käpp och slunga, bäckens fem stenar.

Goliat skrattar. När Israel till slut skickar fram en stridsman blir det en ung pojke. Utan varken rustning eller svärd. Men i Herren Sebaots namn. Och Goliat faller till marken av den första stenen från bäcken. Med sitt eget svärd blir filistén halshuggen.

Och nu står inte härarna stilla lägre. Filistéerna springer för sina liv. De flyr allt vad de kan. Israelerna följer efter med segerrop och tar byte.

Ofta försöker vi vinna slaget. Hålla ut och hitta en lösning. Och ja, det kan vara helt naturligt och rätt att göra det.

Men tänk…
Tänk om…
Det finns en strid som vi inte kan, eller ens ska försöka vinna.
Kampen om våra liv. Striden om vilka vi är och vart vi är på väg. Om räddning för dig och mig och universum.

Jag tror att det finns en som vunnit seger åt hela sin skapelse. Jesus, Davids son. Han besegrade synden, skammen och ondskan. Han lämnade dem bakom sig när han uppstod ur graven för att sitta på Faderns högra sida. Jesus regerar för evigt. Därför kan vi frimodigt följa efter. I glädje över livets seger över döden.

Den seger Jesus vunnit kan få bli din. Du kan få ta emot honom och bli ett Guds barn. Som Johannes skriver: I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Men åt dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. (Johannes 1:5-6, 12)

Öppna ditt liv och ta emot livet. Ta emot Jesus som den han verkligen är. Han vill vara med dig varje dag. Han vill visa dig sin väg. Sikta på Jesus. Det finns inget bättre!

Vill du veta hur du ska göra detta? Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till mig.

Till sist några bra sånger.