Alla inlägg av Daniel Lindqvist

Vidriga övergrepp över hela jorden

Här följer några rader om hur hemskt livet kan vara år 2020. Vi kan fråga oss om det finns något hopp?

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

I ett så vackert på många sätt rikt land pågår en total katastrof. När samhället och rättssystemet inte fungerar så tar ondskan sig allt större plats. Våld, hot, brott mot mänskligheten. Inte bara genom dåliga villkor för liv, mat, arbete, skola och hälsovård för många människor. Men också genom avskyvärda och systematiska övergrepp av kvinnor och barn. Små barn. Zaida Catalán tog fram bevis för detta, men på grund av detta mördades hon och hennes kollega Michael Sharp 2017. Och ännu i år blir det en fråga om läkaren och fredsprismottagaren Denis Mukwege ska få skydd trots hoten han regelbundet lever med. Han som är en av de som hjälper och stödjer de drabbade, och visar en hoppets väg mitt i allt mörker.

SVERIGE

På internet. På hotell. I lägenheter och i hus. Sexhandeln pågår också här, helt nära oss. I skolor och på fritiden, ja hela tiden genom sociala medier, används ord och språk från porrens vidriga värld. Många unga har drabbats. Och kommer att drabbas. Luras att dela bilder. Luras att mötas och göra saker de inte borde få en fråga om eller tanke på. Polis och åklagare försöker göra det de kan, men bevis är ofta svåra att få fram. Mörkret är väldigt kompakt.

IRAK

Makt och pengar. En samhälle påverkat av många års krig och oroligheter. Brist på rättssäkerhet. Religiösa ledare som säljer kvinnor, så unga som 9-10 år, till prostitution. En sned värld, där den som säger sig erbjuda hjälp egentligen stjäl och förstör för den som är i behov. Framtider raderas. En ung kille som köper sex av unga tjejer säger att han aldrig vill att hans syster hamnar i detta parallella system. Men han själv är där…

INDIEN

Sedan flera år har kastsystemet formellt avskaffat, men i vardagen spelar det fortfarande roll för människor. Men inte bara mellan människor i olika sociala och ekonomiska grupper sker övergrepp. Detta vidriga sker överallt. Som när unga tjejer blir överfallna, antastade och våldtagna. Som när människor försöker dölja dessa hemskheter genom nya brott. Som när de fattigaste och mest sårbara fråntas det lilla de har. Sin värdighet och sitt liv. Och när oppositionsledare vill ta reda på mer, möta sörjande familjer, lyfta upp denna allvarliga fråga och söka sanningen blir de stoppade.

HOPP??

Mörkret är verkligen mörkt. Pornografi skadar och förvrider enorm. Makt och begär fördärvar. Alldeles för många kan inte hantera andras integritet. Trots många goda förutsättningar i världen finns det så mycket kvar att göra. Jag tänker att vi behöver

 • se hur det är här och över världen.
 • förstå att vi är en del i allt detta mörker.
 • be om hjälp från vår Gud.
 • inse att vi kan bidra med hopp.
 • prata med varandra, särskilt med våra barn, om vad det innebär att vara människa, att respektera andra, om de risker som finns omkring oss och hur vi hanterar dem samt om att göra skillnad i sitt sammanhang.

För att göra skillnad kan du också stödja exempelvis Evangeliska Frikyrkans, Talitas eller Panzisjukhusets arbete för människor och mot människohandel.

Jag tror att hur hemskt det än är omkring oss finns det hopp, och det hoppet är Jesus. Om honom står det: Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. (Joh 1:5) Han vill ge oss ljus i mörkret, en framtid och ett hopp. Tillsammans med honom får vi vara ljus där vi finns.

Bro till tro. Del 3 ORD

Del tre av tre. Se tidigare inlägg för bakgrund.

Vi bygger broar genom att BE,
bygga RELATIONER och
dela vår tro genom ORD.

MINNESVERS

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. 1 Tim 4:12-13

MÅL

Barnen ska veta att de spelar roll och kan berätta om Jesus för andra.

SAMLING

Paulus uppmanar Timotheos att dela de goda nyheterna om Jesus. Som ung får han vara en del av det Gud gör. Timotheos får instruktioner om att läsa från Skrifterna (som vid denna tid var Gamla Testamentet) och att med hjälp av Bibelns texter och berättelser förmedla vem Gud är och hans planer för hela skapelsen.

Både våra liv och våra ord påverkar andra människor. Flera personer i Bibeln (som Jesus, Jakob, Paulus och Salomo) talar om hur viktigt det vi säger är och risken med att tala illa. Vi kan uppmuntra andra. Vi kan ge hopp och tro till andra genom att berätta om Jesus. Vi måste inte ha en särskild ålder eller en viss nivå av kunskap och erfarenhet. Alla får ge vidare av det goda som vi får från Gud.

Paulus säger att tron bygger på förkunnelsen, att någon berättar om Jesus, vem han är och vad han har sagt (Rom 10:17). Han uppmanar Jesu vänner att berätta för andra genom att alltid lägga sina ord väl och veta hur de ska svara var och en (Kol 4:2-6).

SAMTALSFRÅGOR

 • Hur kan vi vara personer som talar gott till andra? Varför är det ibland svårt?
 • Vad har Gud gjort i ditt liv?
 • Finns det någon vers/versar från Bibeln som betyder mycket för dig?
 • Hur kan du berätta detta för en kompis?
 • Vilka frågor har din kompisar om Jesus?
 • Hur kan ni svara på deras frågor?

AKTIVITET & BÖN

Hjälp varandra att tänka ut svar på de frågor som era kompisar kan han om Jesus. Försök att svara så kort och tydligt som möjligt.

Skriv ner och dekorera era favoritbibelord snyggt på ett papper.
Förslag kan vara Markus 10:14, Johannes 3:16, 10:10b (andra delen), 14:6, Psaltaren 34:9, 119:105. Till Smaka och se att Gud är god finns denna målarbild.

Påminn varandra om att våra böner, relationer och ord bildar en BRO TILL TRO, så att fler kan få upptäcka och ta emot Jesus som sin kompis och räddare.

Tacka för och be om Andens kraft = mod att berätta om Jesus.
Anden vill alltid hjälpa oss att ”smitta” Jesus vidare.

Bro till tro. Del 2 RELATIONER

För intro och bakgrund se förra inlägget.

MINNESVERS

Jag minns den uppriktiga tro du har på Jesus, samma tro som fanns hos din mormor Lois och din mamma Eunike. Jag har förstått att samma starka tro nu finns i dig. 2 Tim 1:5

Den undervisning du och många andra har hört av mig ska du föra vidare till pålitliga människor, som i sin tur kan undervisa andra. 2 Tim 2:2 (Nya Levande Bibeln)

MÅL

Alla ska förstå att våra liv och relationer spelar roll. Genom att vara goda vänner kan vi visa andra på Jesus.

SAMLING

Redan som liten hade Timotheos hört berättelserna om vem Gud är och vad han vill göra från sin mamma Eunike och mormor Lois. De var judinnor som tillsammans med Timotheos kom till tro på att Jesus är Messias när Paulus reste runt och talade och visade de goda nyheterna (evangeliet).

Under flera år reste sedan Timotheos med Paulus och Silas till olika städer för att berätta för ännu fler människor i olika folkgrupper om Jesus. De lärde känna människor och levde tillsammans med dem.

Paulus vägleder Timotheos i breven när han säger att tron och allt annat som är viktigt oftast kommer från våra närmaste. Vi ska vara goda vänner (som Jesus talade om i Matteus 7:12, se även Matteus 5:13-16 och Lukas 10:1-12) som kan ge vidare tron på Jesus genom att leva nära andra människor.

SAMTALSFRÅGOR

 • Vilka personer lever du nära?
 • Hur kan vi vara goda vänner? Se Matteus 7:12. Ge uppmuntrande exempel, gärna från barnen själva.
 • Hur kan Jesus bli synlig genom våra liv?
 • Hur kan vi leva ännu närmare våra vänner?
 • Vad kan vi som familjer göra för att visa på Jesus?

Möjligen för Bibelupptäckarna:
Paulus var beredd att låta omskära Timotheos, för att fler skulle vara villiga att lyssna till dem när de delade de goda nyheterna om Jesus. (Apg 16:1-3, 21:20-26.) Vad kan det innebära för oss, att vi avstår från något för att hjälpa andra att få möta Jesus?

AKTIVITET OCH BÖN

Rita en bild av din familj och dina vänner.
Eller denna Tack Gud för mina vänner bild.

Tacka Gud för de som ni har omkring er. Be att ni ska kunna vara goda vänner och hitta sätt att dela med er av Jesus till andra.

Bro till tro. Del 1 BÖN

På söndag börjar vi på Kompisklubben och i Korskyrkans gudstjänster med temat BRO TILL TRO. Med inspiration från Saltkirken i Bergen, Norge, vill vi visa hur Bön, Relationer och Ord är tre viktiga delar och steg när vi delar de goda nyheterna om Jesus med människor omkring oss. De kan tillsammans få bli en BRO till tro.

Detta kan vi som familjer vara med på. Ja, kanske barnen har större frimodighet än vad vi som är föräldrar ibland har. Tänk om vi tillsammans kunde få upptäcka hur spännande livet som Jesu lärjungar är genom att be tillsammans för människor i vår omgivning, skapa relationer samt dela ord från Gud och våra vittnesbörd, berättelser.

Som vanligt i Kompisklubben kommer vi att 1) hälsa välkommen, 2) lovsjunga, 3) samla in pengar till våra fadderbarn i Sudan, 4) läsa Bibeln och 5) be samt 6) göra något aktivitet.

MINNESVERS 1 Tim 2:3-4

Att be så är riktigt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. (B2000)

Att be för människor är rätt och något som gör Gud mycket nöjd, han som har räddat oss. Han vill nämligen att alla ska bli räddade och förstå det sanna budskapet om Jesus. (Nya Levande Bibeln, i Bibeln till alla)

MÅL

Barnen ska veta och förstå att Jesus är räddningen för alla människor och vi kan vara med och be så att andra också får möta honom.

BAKGRUND

Alla människor är skapade för gemenskap med Gud. Synden har förstört det goda och ändrat förutsättningarna helt. Vi har alla förlorat kontakten genom att vända oss bort från Gud. Men genom Jesus har Gud gett oss räddning och liv. Vi har blivit inbjudna till en upprättad relation med Gud, vilket var den ursprungliga planen.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Joh 3:16-17

När vi börjar tro på och följa Jesus kommer vi med i uppdraget att inbjuda andra till denna gemenskap och detta liv. Jesus ger oss kraft genom den helige Ande att bli vittnen.

Då gick Jesus fram till lärjungarna och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus 28:19-20

Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna 1:8

SAMLING

Berättelsen om Timotheos. (Se mer i Apg 16:1-3, 17:14-15, Fil 2:19-22 med flera.)
Han var en ung kille som kom till tro på Jesus, kanske redan under Paulus första missionsresa och besök i hans hemstad Lystra, nuvarande Turkiet (Apg 14:8ff). Timotheos kunde Skrifterna eftersom han mamma och mormor var judinnor och Jesus-troende. De hade säkert bett för honom.

Timotheos fick följa med Paulus och Silas på det som kallas den andra missionsresan. Två brev i Bibeln är skrivna till Timotheos som hjälp och uppmuntran för honom när han blivit ledare för församlingen i Efesos. I nio brev omnämns Timotheos som medförfattare, exempel, budbärare eller med en hälsning.

Paulus uppmanar Timotheos och församlingen till bön i 1 Tim 2:1-4. (Går bra att läsa i olika översättningar beroende på gruppens ålder.)

1. Att be är naturligt för oss eftersom vi fått kontakt med Gud igen. Gud vill möta oss varje dag. Han vill hänga med oss, tala till oss och visa oss sin väg. Gud vill gärna höra oss berätta hur vi har det och vad som gör oss glada eller rädda. Detta även om han redan känner oss helt och hållet.
2. Bön innebär olika saker. Paulus skriver och uppmuntrar Timotheos att be om vägledning och hjälp, tacka Gud, be för andra människor, till exempel ledare.
3. Bön är en viktig del för att andra människor få få ta del av sanningen och räddningen som Gud vill ge till alla människor genom Jesus.

SAMTALSFRÅGOR

 • Vilka tror ni ber för er? Att ni ska följa Jesus och få ett underbart liv?
 • Hur påverkar det oss själva att vi är tillsammans med Gud?
 • Vilka vill du be för att de ska upptäcka Jesus?
 • På vilket sätt kan det göra skillnad att vi ber för andra människor?

AKTIVITET

Skriv namnen på en till tre personer som ni vill ska börja följa Jesus. Ta med dessa kort hem och ha med dem i er regelbundna bön som familj. Kanske ni kan sätta upp kortet på kylskåpet!!

Ni kan också skriva upp personer som ni vill tacka Gud för, som alla de som ber för er!

BÖN

Använd de kort ni har gjort och be och tacka för dem.

Kom ihåg Jesu löfte:

Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matteus 18:19-20

För att ni ska bli mina vittnen. 1 juni. Annandag pingst.

Apg 2:5-11, 1 Mos 11:1-9

Anden kom till lärjungarna och kommer till oss i dag för vi ska bli begripliga. Andens utgjutande på pingstdagen knyter an till språkuppdelningen i Babel. Nu kan alltså vi som följer Jesus med Andens närvaro och kraft på många olika sätt och med olika språk hjälpa andra människor att förstå, ta emot och följa Jesus. Vi är hans församling tillsammans.

 • Vilka språk kan ni i familjen? Känner de någon som kan ett annat språk?
 • Vilka sätt kan vi använda för att dela de goda nyheterna om Jesus till andra?
 • Hur kan ni använda era gåvor för att berätta om Jesus till de som ni ber för?
 • Vad betyder tungotalet? Berätta om era erfarenheter och de möjligheter och den hjälp som Anden ger oss.

UTMANING

Gud kan alla språk i hela världen och han kan prata med alla människor på alla språk. Ta tillsammans reda på hur många språk Bibeln finns översatt till. Samtala om varför är det viktigt att alla ska kunna läsa Bibeln på sitt eget språk?

BÖNETIPS

Be om att fyllas med Guds Ande och tala på nya sätt.
Be om hjälp och kreativitet att vittna, berätta om Jesus till era vänner.

För att ni ska bli mina vittnen. 31 maj. Pingstdagen.

Apg 2:1-16, 22-24, 32-41, Joel 2:28-29, Joh 7:37-39

Anden som Jesus sänder till oss är en personlig vän och vår hjälpare. Anden hjälper oss i vår relation med Jesus och när vi delar de goda nyheterna till andra.

 • Hur skulle ni beskriva den helige Ande utifrån dessa Bibeltexter?
 • Vad tänker ni om att redan profeten Joel talade om att alla, också barnen ska få ta emot av Guds Ande? Häftigt tycker jag.
 • Hur kan den helige Ande hjälpa er att berätta om Jesus?

FÖRDJUPNING

Se The Bible Project: Holy Spirit. Läs Apg 4:31, 10:42-48, 11:13-18. Samtala om vad detta säger om Anden och om hur ni kan ta emot, fyllas av och leva med den helige Ande.

UTMANING

Lärjungarna fick uppleva hur Gud gav dem Hjälparen som gav dem kraft. Berätta för era barn om tillfällen då du upplevt hjälp av Anden. Kanske har du blivit påmind av Anden om ett bibelord i rätt tid, berättat om Jesus för någon, ringt någon som verkligen behövde det eller fått kraft och mod när du varit orolig?

BÖNETIPS

Påminn varandra om de personer som ni skrivit upp och ber för. Be för dem, om tillfällen att berätta om Jesus.

Öppna era händer och be att den helige Ande ska fylla er med sitt liv och sin kraft. Tacka för att Anden har sänts och be om ledning, mod och kraft i er vardag.

Helige Ande, vi tackar dig och välkomnar dig in i våra liv.
Led oss, ge oss kraft och frimodighet.
Påminn oss om Jesus, så att vi kan följa och berätta om honom. Amen.

För att ni ska bli mina vittnen. 30 maj.

Apg 1:1, 3 Mos 23:16

Pingst var sedan länge en högtid för Guds folk. Det var en skördefest sju veckor eller 50 dagar efter firandet av befrielsen från Egypten, vilket är en förebild för vår påsk då Jesus befriade oss alla från död till liv. Pingsten var också en högtid som kopplades samman med att Gud gav sitt folk lagen, instruktionerna till liv, med början i 2 Mos 20:1-17. 

 • Vilka högtider och traditioner har ni i er familj?
 • Vilka av dem påminner er om vem det är som ni följer, nämligen Jesus?
 • Jämför med vilka lov de som går i skolan har.

FÖRDJUPNING

Redan profeterna hade talat om att Gud skulle komma och bo bland sitt folk. Jer 31:31-35, Hes 36:25-27. Vad tänker ni detta säger oss i dag och om Anden som vill bo bland oss alla?

UTMANING

Plocka fram en almanacka för ett år. Rita eller markera olika högtider (för vår tro, lov, semester, födelsedagar och så vidare) och samtala om varför de är viktiga för er familj.

Gör en liten fest! Hemma eller som en utflykt.

BÖNETIPS

Tacka Jesus för alla de tillfällen vi har då vi kan fira den han är och det han gjort, fira livet och varandra. Peka på almanackan och tacka för alla de högtider och dagar som ni har markerat.

För att ni ska bli mina vittnen. 29 maj.

Luk 11:1-13

Jesus lär sina lärjungar att be. Han säger att vi ska be, söka och bulta. Vi behöver alltså uthållighet, fortsätta att be. Precis som föräldrar vill ge det som är gott till sina barn vill Gud alltid ge det som är gott till oss. Jesus säger att Fadern väldigt gärna vill ge av sin Ande till de som ber honom.

 • Vad har ni för erfarenhet av förbön? När och hur brukar ni be?
 • Har ni några vittnesbörd om att Gud svarat på er bön?
 • Hur reagerar ni om Gud inte svarar, eller säger nej? Är det möjligt att fortsätta tro på Jesus då? Vad hjälper er att fortsätta lita på Jesus i svåra stunder?

FÖRDJUPNING
Läs Joh 14:12-14 och 15:16. Samtala tillsammans om hur vi kan få se mer av Guds rike här på jorden och hur vi kan växa i tro även om vi inte alltid ser det vi vill se hända.

BÖNETIPS

Gör en bönepåse, eller ta fram en om det redan finns hemma. Skriv lappar som till exempel: Tack Jesus för... Jesus hjälp mig med… Gud jag är rädd för… Jag ber för… eller olika löften från Bibeln. När ni sedan ber tar alla varsin lapp och ber utifrån den.

För att ni ska bli mina vittnen. 28 maj.

Matt 6:5-13

Jesus sa att vi som följer honom ber. Ofta gick Jesus i väg för att be själv och han bad tillsammans med sina vänner. Bön är inget tillval, som något extra till vår meny på restaurangen. Vidare sa Jesus att vi kan vara nära Gud, precis som vi är nära vår förälder.

 • Vad tänker ni om att Gud är som den mest fantastiska föräldern som finns?
 • Hur är ni tillsammans som familj? Vad gör ni? På vilka olika sätt pratar ni? (Ber om saker, ber om hjälp, är tillsammans, berättar saker, frågar, svarar.)
 • Vilka av dessa sätt passar in också i vår tid med Gud?

UTMANING

Ta fram några olika Biblar och jämför hur de återger Vår Fader. Försök att tillsammans sammanfatta det viktigaste i den bönen.

BÖNETIPS

Be den bönen som ni tillsammans skrivit.
Spela, sjung eller lyssna till lovsång. Var en stund tillsammans med Jesus.

För att ni ska bli mina vittnen. 27 maj.

Apg 1:4-8, Joh 14:26, 16:7

Jesus sa till sina lärjungar att vänta i Jerusalem på det som Fadern hade lovat och som han själv hade talat om nämligen den helige Ande. Jesus sa att var för lärjungarnas bästa som han lämnade dem.

 • Varför är det bra att Jesus lämnade jorden?
 • Vad säger dessa texter om den helige Ande?

FÖRDJUPNING

Läs Joh 14:15-31 och fundera på vad det betyder att följa Jesus och att fyllas av Hjälparen.

UTMANING

Lek tysta leken. Se vem som kan vänta längst utan att börja tala. Eller se vem som kan se den andre i ögonen utan att blinka. Fundera kring vad det är som gör att vi klarar av att vänta på ett bra sätt. Vem av er är bra eller mindre bra på att vänta?

BÖNETIPS

Tacka Jesus som gjorde det som var bäst för oss som följer honom. Be att Hjälparen, den helige Ande, ska komma till oss alla.