Kategoriarkiv: goda vanor

Betänk att du är stoft

Människa, betänk att du är stoft.
Omvänd dig och tro evangelium.

Ondskan, synden och döden finns ständigt där vid vår sida. Även om de egentligen inte var tänkta att vara där, så har de blivit en del av det vi kallar livet. Och när de kommer nära gör de ont, så ont. I alla tider har människan ropat om förbarmande och bett om tröst och hjälp i svårigheter och i sorg.

Det är en stor sorg att förlora en vän och fantastisk förebild. Att levnadsåren var många minskar inte saknaden, förlusten och uppbrottet. Även om vi vet att återseendet väntar en dag i en bättre värld  är det likafullt tårar på min kind – Gud kom med din tröst!

Och när jag läser och ser om krisen just nu i Sydsudan och om historien för människorna i denna del av världen. Jag gråter av det med och utbrister – Herre förbarma dig! Var med och gör skillnad, bidra med en gåva, till exempel via International Aid Services.

Nu tar karnevalen slut. Vi har ätit upp oss inför fastan, som börjar i morgon med askonsdagen. Nu är det på allvar. Alla de makter och lockelser som vill föra oss vilse, eller bara ta oss med någonstans lite på måfå, ska få uppenbaras och tämjas. Nu är det tid att förstå vilka vi är. Nu är det dags att vända om från allt det som drar oss bort från oss själva, varandra, Gud och hans vänskaps oerhörda kärlek, nåd och sanning. Nu finns möjligheten att se och ta emot de goda nyheterna, evangeliet, om räddningen som Gud erbjuder alla människor, överallt och i alla tider.

Människa, betänk att du är stoft.
Omvänd dig och tro evangelium.

Exempel att följa

Förälder och lärjunge.

I allt handlar det om att följa och att efterföljas. Det liv vi lever blir ett exempel som andra kan och kommer att ta efter. Våra barn gör ju som ni vet precis som vi gör, och inte i samma grad det som vi säger. Det är både fascinerande och frustrerande, beroende på vilka vanor eller ovanor hos oss själva som vi talar om/tänker på.

Därför är våra liv så avgörande. Hur vi riktar oss, hanterar relationer, tid, jobb, ledighet, pengar, mobiler, andra prylar – allt ger ett exempel som visar hur vi vill att livet ska levas. Som visar våra barn på livet och dess grundläggande värden. Vilket jag hoppas och ber visar på vår Herre och Frälsare och möjligheten att leva med honom varje dag.

Närhet är i föräldraskap och i lärjungaskap helt avgörande. Att följas åt. Ha tid tillsammans. Vardagsliv. Reflektion, samtal och frågor, bara öppna kort. Därför behöver vi, ja måste vi, ge av oss själva för att våra barn ska lära sig att älska. Och för att andra ska upptäcka den som älskade oss först.

Jag är glad över att höra mina döttrar sjunga: Ära Halleluja, Han är Kung – jag har en vän som är Kung. Tacksam att det finns många bra exempel att följa efter.

Sjung, sjung, sjung

Sånger är ett fantastiskt sätt att vara tillsammans. Att sjunga hjälper oss också att komma ihåg viktiga saker. Genom att sjunga kan vi både uttrycka, fördjupa och förbli i vår tro på och liv med Jesus.

Här är några av våra favoriter för tillfället. När vi inte orkar eller har tid är ju spotify  en bra hjälp, och det går också att söka vidare på artister och hitta många bra sånger.

Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder! 
Väldig är hans godhet mot oss, Herrens trofasthet är evig.
Halleluja! (Ps 117)

Och här kommer fler favoriter från familjen Stenberg. Listan kan göras lång.