Kung i alla rum

Vandringen genom livet innebär en massa olika steg. Flytta från föräldrarna, hitta nytt boende när familjen växer, lämna huset för att slippa gå i trapporna på äldre dar är några av dem. Antalet rum kan variera, behoven likaså.

Men en sak är alltid densamma. Jesus vill vara din och min Herre och Kung. Och han vill vara det i alla rum. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. (Upp 3:20) Detta innebär att vi får bjuda in honom i våra liv, och så ska han göra allting nytt, leda oss genom höjder och dalar, vara med i våra liv, dela smärta, sorg, glädje och hopp. Jesus förvandlar mörkret till ljus, död till liv. Han vill äta tillsammans med oss, vilket betyder att Jesus vill ha en nära och förtrolig gemenskap med dig och mig.

Men detta handlar inte bara om hallen. Inte bara om att komma in i köket och stanna på en fika, eller vardagsrummet för ett samtal. Det handlar också om att få vara med i sovrummet, klädkammaren, förrådet och soprummet. I alla rum som kan finnas. I alla delar av ditt och mitt liv.

Därför är vandringen med Jesus ständigt pågående. Vi är alltid på väg.

Var vill Jesus ta sin boning hos dig och er nu?
Vilket rum behöver hans ljus och frid i dag?

Här för att stanna!

Dem 20 oktober 2019 fortsatte vi vår resa som församling genom en fokus-dag på temat Ni förlorar oss! Vi får vara med och ge tron vidare och skapa de bästa förutsättningarna för att barn och unga ska upptäcka Jesus och vandra vidare som lärjungar med en tro som håller genom hela livet.

Olof Brandt visade för oss i predikan hur centralt det är i Bibeln att barnen är med och delaktiga i livet med Gud. (Mark 10:13-16, 5 Mos 29:10-12, 5 Mos 31:11-13) De flesta som var med på gudstjänsten hade kommit till tro på Jesus innan 18 års ålder. Tyvärr visar undersökningar och vår egen erfarenhet att många barn och ungdomar lämnar församlingens gemenskap. Jesus visade på herden som lämnade de 99 fåren för att söka upp det enda som gått vilse. (Matteus 18:12-14) Så kan vi också få vara och verka som församling. Vi kan få vara byn som uppfostrar barnet och barnen.

Och vi var många som sökte oss till Jesus för att få kraft och hjälp i våra liv, för våra relationer och i bön för alla dem som vi tänker på och mött genom åren.

För att kunna möta den utmaning det innebär att så många lämnar behöver vi fundera på vad vi kan göra för att barnen och ungdomarna ska stanna kvar. Det vi gör i dag fungerar inte tillräckligt! Att fokusera på information (kunskap om Gud) är inte allt. Att försöka underhålla innebär att vi går in på ett område där vi aldrig kan konkurrera.

Församlingen/kyrkan har ungefär 40 timmar med ett barn under ett år. Familjen har omkring 3000 timmar med sitt barn varje år. Vi behöver samarbeta för att ge tron vidare och som församling stödja familjerna i deras uppgift och ansvar. Tillsammans kan vi vara lärjungar och gör lärjungar. Det är inte proffsen (de anställda och ledarna) som ska göra detta. Vi behöver göra detta tillsammans.

Låt oss bygga ett hus! Huset har två grundstenar:

 • RELATIONER ÖVER GENERATIONSGRÄNSERNA.

  Dubbelt så många barn är kvar av de som fått vara med delar eller hela gudstjänsten tillsammans med andra generationer. Negativa vuxna har dålig påverkan på barnen, så viktigt att hälsa på barnen och vara ett positivt föredöme. Unga som engagerar sig i musik stannar oftare kvar.
 • FAMILJEN SOM HJÄRTAT.

  Oavsett situation och hur familjen ser ut.

Utöver dessa två grundstenar finns åtta principer/strategier. De är holistiska, lärjungaskap gäller för hela människan. De är vårt gemensamma ansvar. Alla dessa behövs tillsammans, vi ska inte välja ut några av dem.

 • Vara med och tjäna
 • Reagera med medkänsla
 • Vardag med Jesus
 • Positiva vänskapsrelationer
 • Mentorskap
 • Avgörande höjdpunkter
 • Guds stora berättelse – Bibeln
 • Milstolpar

Taket på huset är den helige Ande som är med oss varje dag i alla steg. Gud vill vara aktiv i våra liv, och ge av sin hjälp och sin kraft. (Joh 16:7, Apg 1:8)

Till detta finns också fem nycklar för vad jag som person och vi som församling kan göra:

 • LYSSNA. Hör vi alla åldrar? Lyssna till vad alla generationer säger.
 • UPPLEVA. Hur kan vi erfara Guds verklighet tillsammans i våra liv?
 • FRÅGA. Bygger det vi gör upp tron?
 • RELATERA/UMGÅS. Forma umgänge över generationsgränserna.
 • TILLIT. Lita på att Gud är med i barnen och ungdomarnas liv, och formar lärjungar.

Under dagen fick både barn och vuxna svara på vad som redan är bra i Korskyrkan Uppsala, vad som är en utmaning och vad som kan vara nästa steg. Mycket spännande kom fram vilket vi u kommer att jobba vidare med. Har du som läser detta något du vill bidra med till vår process kring dessa frågor är du varmt välkommen att kontakta mig daniel.lindqvist@korskyrkanuppsala.se eller 073-935 9662.

Nedan följer sammanställningen och samtalsfrågor i det blad Olof Brandt skickade med oss från dagen ”Ni förlorar oss!”:

HÄR FÖR ATT STANNA!

Principerna
– är holistiska, lärjungaskap gäller hela människan
– är allas gemensamma ansvar
– är inte tänkta att välja bland, alla behövs.

Relationer över generationsgränserna

Sagt om …
Vi måste kämpa för en sann gemenskap där det finns acceptans, förlåtelse och villkorslös kärlek som är allas ansvar.” Tammy Tolman

Diskutera
Om du tar blå och röd lera och knådar ihop dem, vad händer då med färgerna? Om den blå färgen står för ett barn och den röda för en vuxen, vad tror du då att det här kan säga om deras relation?

 • När olika generationer möts skapar de något nytt, på samma sätt som lerans färg förändras. Vad är bra med att samla olika generationer, i kyrkan och i vardagslivet.
 • Hur kan ni göra relationer över generationsgränser en del av er gemenskap i församlingen?

Familjen som hjärtat

Sagt om …
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. (5 Mosebok 6:6-7)

Diskutera
Familjen är den viktigaste arenan för ett barns andliga och själsliga utveckling. Även familjer som aldrig går i kyrkan eller tar in andliga eller etiska aspekter inför stora beslut formar sina barns andlighet.

 • Hur ska familjer hjälpa sina barn och ungdomar att hålla kvar kontakten med kyrkan?
 • Vad kan kyrkan göra för familjer?

Vara med och tjäna

Sagt om …
Alltför länge har barn betraktats som objekt för verksamheten snarare än aktiva deltagare i uppdraget. Barn är inte bara behållare som ska fyllas med information utan hela människor som aktivt kan bidra till Guds mission.

Diskutera

 • Tänk på ett tillfälle när du var delaktig i en uppgift som barn eller ung (eller som del av ett team med barn och unga). Hur bidrog det till att din tro växte?
 • På vilket sätt får barn och ungdomar hjälp att hålla kontakten med kyrkan genom att vara med och tjäna?

Reagera med medkänsla

Sagt om …
Våra barn och ungdomar är smärtsamt medvetna om världens brustenhet. De har förhoppningar och känner oro inför framtiden. Alltför ofta ger vi dem våra vuxna lösningar på en del av världens problem i stället för att beskriva frågan för dem och bjuda in dem att vara med och komma på förslag till lösningar.

Diskutera

 • Vad skulle kunna hända om barn och ungdomar verkligen fick möjligheten att vara med och agera på sin medkänsla?
 • Hur hjälper vi barn att bemöta de behov de ser om de känner sig maktlösa?

Vardag med Jesus

Sagt om …
I vår trosgemenskap och i troende hem behöver vi medvetet skapa tillfällen för att möta Jesus. Skapa tillfällen att höra Guds röst. Att möta Honom tillsammans och dela våra berättelser och upplevelser med varandra. Vi har ofta så ont om tid att vi måste vara medvetna och göra detta till en prioritering i våra liv.

Diskutera

 • Berätta om ett tillfälle när du var barn eller ung och hade ett personligt möte med Jesus. Hur skulle du beskriva din upplevelse?
 • Hur kan vi skapa tillfällen för barn och ungdomar (och hela församlingen) att höra Guds röst?

Positiva vänskapsrelationer

Sagt om …
Grupptryck är en faktor för 83,5 % av de barn och ungdomar som lämnar kyrkan.

Diskutera
0–5 år, 5–10 år, 10–14 år, 14–18 år
Titta på varje åldersgrupp och diskutera följande frågor:

 • Nämn några frågor som är särskilt viktiga för varje åldersgrupp.
 • Hur kan det vara till hjälp för barnen att vara tillsammans med andra i samma ålder?

Mentorskap

Sagt om …
Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och en tredubbel tråd brister inte så snart. Pred 4:12

Diskutera
”Vi behöver mentorer, guider och förebilder som vi kan komma till med våra framgångar och våra misslyckanden och få uppmuntran, tröst och hjälp att reflektera, utan att känna oss dömda eller underlägsna.” Samantha

 • Vad tror du att ett mentorsprogram skulle innebära för positiva saker för dina barn och ungdomar?
 • Vilka slags mentorskap existerar redan i din församling, formellt eller informellt?

Avgörande höjdpunkter

Diskutera
En höjdpunkt är ett viktigt komplement till de vanliga aktiviteterna inom gemenskapen. Upplevelsen kan ske under ett läger, en heldagsutflykt, en undervisningsdag, en särskild kvällsaktivitet eller liknande.

Tänk på en höjdpunkt som du har upplevt, då du mötte Gud eller som drog dig närmare Gud. Om möjligt, försök komma ihåg en upplevelse som du hade som barn eller ung.

 • På vilket sätt fördjupade den din tro?
 • Hur förbereder vi barn och ungdomar för att ”komma ner från berget”?

Guds stora berättelse – Bibeln

Sagt om …
Det är viktigt att hjälpa barn och ungdomar att se att de och deras församling är en del av Guds berättelse och plan som sträcker sig genom Bibeln och ända fram till vår tid i dag.

Diskutera

 • Vad är Bibelns huvudsakliga budskap?
 • Vad tog ni i gruppen med och vad utelämnade ni?
 • Samtala om var i Guds historia som vi kommer in.
 • På vilket sätt hjälper det barn och ungdomar att hålla kontakten med kyrkan om de ser sig själva som en del av Guds stora berättelse?

Milstolpar

Sagt om …
Att se fram emot, hedra och fira övergångar och ’initiationsriter’ med barn och ungdomar. Det är något vi behöver göra medvetet, det behöver ske offentligt och vara ett tillfälle eller en erfarenhet som kan bli ett ankare i en människas liv. Detta ankare kan vara något som hjälper dem att stanna kvar på spåret med Gud.

Diskutera
Tre exempel ur / Lost in Transition – or Not av David Goodwin:

 • Ledare behöver se över övergångarna mellan olika grupper eller verksamheter. Forskningen visar att det är bättre att flytta upp i början av den sista terminen på året än vid årsskiftet.
 • Ledare i nästa grupp behöver lära känna de nya barnen och ungdomarna flera månader innan de börjar.
 • Varje församling behöver ha en formell överlämning av barn och ungdomar som även innehåller information och samtal som hjälper dem.
 • Vilka åldersrelaterade övergångar möter era barn och ungdomar? Hur kan ni hjälpa dem med dessa övergångar?
 • Vilka trosrelaterade övergångar erbjuder ni redan era barn och ungdomar?

Ni förlorar oss!!

Vissa frågor och påståenden sticker ut. Uttalandet att Ni förlorar oss tror jag är ett sådant. Det syftar till att väcka oss i Guds församling att se vad som riskerar att hända med våra barn och ungdomar. För statistiken och erfarenheten visar tyvärr att en många av dem som funnits med i barn- och ungdomsgrupper i kyrkan inte längre finns kvar i gemenskapen. Förhoppningsvis har inte alla som lämnat kyrkan förlorat sin tro på Jesus, men säkert är att vi behöver uppmärksamma denna situation för att göra det bästa vi kan i dag för att det inte ska fortsätta på detta sätt.

Jesus sa att herden lämnar de 99 fåren för ett enda som kommit vilse. Han sa också att den goda föräldern väntar på att barnet som gått iväg ska komma hem, och att barnet som inte gått i väg men ändå inte är hemma också ska komma hem. Gud älskar varje människa, och vill nära gemenskap med oss alla. Allt beror på Guds nåd. Det finns ett hem, en plats för vi alla kan få komma till liv. Fyllas med frid och träda in på en fest.

Vi får vara med som lärjungar och göra lärjungar. Vi är församling tillsammans. Det börjar i våra egna liv. Det fortsätter närmast oss, i vår familj. Sedan går det vidare till vänner, grannar, kursare, arbetskamrater, de vi möter på bussen, affären, och till jordens yttersta gräns.

Hur gör vi allt detta som generationer tillsammans? Vilka steg behöver vi ta personligen och som gemenskap? Hur kan vi hjälpa föräldrar och hemgrupper att göra lärjungar som gör lärjungar?

Hoppas vi ses i Korskyrkan Uppsala nu på söndag den 20 oktober 2019 klockan 11. Olof Brandt kommer att tala. Vi lovsjunger och ber till Herren. Det blir kyrkfika (korv med bröd till alla) och sedan fortsatt samling, klockan 13-15. För barnen blir det Kompisklubben som vanligt (också på dagens tema) och sedan After Church och fortsatt lek.

Nu kör vi.

Konsten att älska sin medmänniska

Det är ett antal platser som jag har hunnit bo på under mitt liv. Ännu fler som jag har haft möjlighet att besöka. Alla har haft sina bra saker och skönheter. Men det som alltid varit det viktigaste för mig och som jag bär med mig vidare är människorna. De som jag fått bo bredvid, de som jag samtalat och delat livet med.

När Jesus av en person som var kunnig i Guds instruktioner och bud får frågan om vad vi ska göra för att få evigt liv så svarar han med en berättelse. Du kan själv läsa den i Lukasevangeliets 10 kapitel. Jesus beskriver en man som reser från Jerusalem till Jeriko. Det är en brant färd nerför och inte helst riskfri. Mannen blir också överfallen av några rövare som tar hans saker och kläder och lämnar honom misshandlad och blodig vid vägkanten. Halvdöd. Ensam. Övergiven.

Nu kom det dock fler människor förbi på denna vägen. En präst kom först, och sedan en levit, som hjälpte till i tempel. Men både två gick åt sidan. De vill inte befatta sig med den nedslagne, skadade människan. De skyndar sig vidare utan att ens stanna.

Men en samarier som kommer sedan gör tvärtom. Han stannar och ser hur det är med mannen vid vägkanten. Trots att han är jude, som starkt ogillade samarierna, tar han hand om mannens sår, lyfter upp honom på sin åsna, tar honom till ett värdshus som får betalt för att ta hand om den misshandlade mannen. Samariern lovar också att betala mer om det behövs.

Efter att ha berättat detta frågar Jesus den laglärde vem av dessa tre som kan på samma väg som är den drabbades medmänniska. Då får han svaret: Den som visade honom barmhärtighet. Då ger Jesus honom uppmaningen att göra precis som honom.

Jag tror att detta också är vår kallelse i dag. Att visa våra grannar, arbetskamrater, de vi möter på bussen och i skolan kärlek, nåd, frid och barmhärtighet. Att ge varandra utrymme att få leva, växa och utvecklas. Att få fungera tillsammans, också om vi är olika på så många sätt.

Jag gillar Stenhagen, platsen där jag och min familj bor. Och jag älskar Gud och alla de människor som finns omkring mig.

Vem är din medmänniska?

Kontakt – Smajl 2019

Så har jag haft förmånen att få åka på läger igen. Visst kan vi som åker på läger bli trötta… men det finns så mycket som är så bra och roligt.

I år var vi 36 barn och 16 vuxna från Korskyrkan i Uppsala som åkte till Hjälmargården (i Vingåkers kommun) den 3-7 juli för att vara med på ett av två barnläger som arrangeras på sommarlovet. På varje är det totalt knappt sjuhundra personer, så det är full fart mest hela dagarna. Måltider, lek och skoj, en massa kreativa och roliga intressegrupper som barnen fått välja, bus, bråk och tröst, fritid med kiosk och bad, lägerbål, utflykt med Mästarnas mästare, sova i tält, husvagn eller inne med nya och gamla kompisar. Ja, Smajl innehåller det mesta ur livet.

Huvudsyftet med dessa läger är att visa på Jesus. Om livet med Jesus och vad det betyder för oss i vår vardag. Vi har varje dag en storsamling där sånger, verser och berättelser från Bibeln, drama från nutiden (påhittade Hjälmarpärlan) visar hur vi kan följa efter Jesus idag. Vi har också fått besök från kända artister, eller mer deras nära släktingar (till exempel Jonna Lundvik) som sjunger kända sånger med text som stämmer med dagens samling. Årets tema har varit Kontakt och vi har fått se att:

 1. Glapp i kontakten. 1 Mos 3, Jes 9:2
 2. Lagad kontakt. Luk 2:1-21, Matt 3, Joh 3:16
 3. Kraft i kontakten. Luk 8:22-25, Luk 24:13-32, Ef 6:10
 4. Kontakt med varandra. Luk 19:1-10, Joh 17:18, 26, 1 Joh 4:19
 5. Fortsatt kontakt. Matt 28:20

Den kontakt som vi människor skapats för har gått sönder. Men Gud ger inte upp. Jesus gör det möjligt att få kontakt och gemenskap med Gud igen. Även om vi lever med honom kommer det stormar i våra liv, men vi får hämta styrka hos Herren. Vi får vara Guds förlängda arm och visa hans kärlek, tröst och kraft där vi går fram. Varje dag är Jesus med oss.

Efter storsamlingen samlas vi i patruller på 4-8 personer för att samtala om det som hänt på storsamlingen, förklara Bibelns budskap, tala om hur vi kan praktisera detta i våra liv och be tillsammans. På liknande sätt avslutas varje dag med en pyjamasbön innan det är dags att sova.

Kvällssamlingen innefattar lovsång, Bibelberättelse, vittnesbörd och en mängd olika sätt att gensvara för oss på lägret. Många barn har fått förbön, ritat tackböner och bett för länder och tagit steg med Jesus. För mig som pastor har detta varit helt underbart att se och vara en del av!

Så vill jag avsluta denna rapport. Med tacksamhet ser jag tillbaka på Smajl 2019. Om det regnar eller solen skiner, får vi leva i kontakt med Jesus och varandra. Det är gott att veta!

Ser redan fram emot nästa läger…

Fixa kärleken

Alla familjer och par behöver stöttning och hjälp på vägen. Kärleken kommer till oss som en gåva, men för att våra liv ska kunna fortsätta växa och kärleken djupna behöver vi öva oss, ge utrymme för att mogna och gå tillsammans sida vid sida genom allt som händer.

Att ha andra par bredvid är en stor förmån. Vi kan uppmuntra, få tips, hjälp och råd när vi behöver. Så våga prata med varandra!

En annan bra sak är tidningen Dagens nya sajt Fixa kärleken. Där finns berättelser, frågor, råd och tips från olika par och personer att få ta del utav.

Till hösten har vi i vår församling en äktenskaps-/parkurs med Micke Gunnardo. Ett bra tillfälle för att få fundera och komma vidare tillsammans. Se mer om den på hemsidan.

Ta vara på alla de möjligheter som finns för att kärleken och livet tillsammans ska få växa! Det mår alla bäst av. Och Gud kan få ära.

 

Let it rain

Nyheterna talar om en enormt behov av regn för att fylla på grundvattennivåerna. Det är med andra ord väldigt torrt för gräs, buskar, träd och allt annat som lever omkring oss.

Jag tänker att detsamma gäller för oss människor. Vi behöver regn, Guds livgivande regn genom den helige Ande. Detta tror jag inte bara gäller för oss som tagit emot tron på Jesus, utan för alla människor. För det är när vi får kontakt med Gud och fylls med Anden som vi verkligen blir de vi är skapade att vara. Det är då vi kan fungera som de vi är.

Kom helige Ande. Kom.
Kom med ditt regn, ditt liv, din närvaro, din kärlek och din kraft.
Kom helige Ande. Kom. 
Hur kan vi leva utan dig? Kom till oss.
Förvandla din skapelse med ditt liv.
Vi behöver dig. Kom.
Helige Ande kom.

Tidsomställning

Det är inte bara när det blir sommartid som tiden förändras. Också när vi får barn eller gifter oss blir det något nytt. Denna nya situation kan vara viktig att vara förberedd på för att det ska gå så bra som möjligt.

För den som levt i ensamhushåll är det en tydlig övergång till när man bor tillsammans med någon annan. Livet med föräldrar och syskon eller i kollektivt boende kan vara inspiration för både hur man vill eller inte vill leva. Men i ett förhållande kommer alla delar av livet med. Att dela både glädje och sorg, vardag och fest, ansvar, planering, drömmar, arbete och fördela tiden på många saker är inte bara en enkel uppgift. Det är där och då vi lever tillsammans och visar vår kärlek och omtänksamhet om varandra. Fortfarande finns tid för personliga val, och jag tror att det är viktigt att behålla vänner och intressen när man gifter sig. Tvåsamhet är i mitt perspektiv ingen borg som ska hålla andra utanför, utan mer en källa till glädje och gemenskap för flera.

Livets skönhet & förgänglighet

Tårar. Saknad. Tacksamhet. Allt på samma gång. 

Begravning kan vara på olika sätt. På den begravningsgudstjänst jag var på i fredags kunde jag inte sjunga med i en enda sång, bara med läpparna stämma in i Det enda jag vet det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd min skuld betäcker, det enda jag har att lita till en gång det är Guds gränslösa nåd.

Sångerna, Bibelorden, talen, människorna. Allt visade på tro och liv från en riktig förebild.

Det är stort att få vara tacksam över livet. Jag vill följa efter de goda exempel som getts mig/oss. Jag vill leva på riktigt, så att livet inte bara drar förbi.

Jag är så tacksam över hoppet. Sorgen, saknaden och döden är inte slutet. Vi ska ses igen. Vilken värld det ska bli! När Jesus, han som är uppståndelsen och livet, kommer tillbaka och den stora festen börjar.

Herre. Ge oss visa hjärtan, att älska dig och varandra. Lär oss varje dag att ta emot och ge vidare i tacksamhet. Hjälp oss att följa dig. Tack att vi får se dig genom andra människor omkring oss. Amen.