Taggarkiv: Jesus Anden

För att ni ska bli mina vittnen. 22 maj.

Apg 1:1, 3 Mos 23:16

Pingst var sedan länge en högtid för Guds folk. Det var en skördefest sju veckor eller 50 dagar efter firandet av befrielsen från Egypten, vilket är en förebild för vår påsk då Jesus befriade oss alla från död till liv. Pingsten var också en högtid som kopplades samman med att Gud gav sitt folk lagen, instruktionerna till liv, med början i 2 Mos 20:1-17. 

  • Vilka högtider och traditioner har ni i er familj?
  • Vilka av dem påminner er om vem det är som ni följer, nämligen Jesus?
  • Jämför med vilka lov de som går i skolan har.

FÖRDJUPNING

Redan profeterna hade talat om att Gud skulle komma och bo bland sitt folk. Jer 31:31-35, Hes 36:25-27. Vad tänker ni detta säger oss i dag och om Anden som vill bo bland oss alla?

UTMANING

Plocka fram en almanacka för ett år. Rita eller markera olika högtider (för vår tro, lov, semester, födelsedagar och så vidare) och samtala om varför de är viktiga för er familj.

Gör en liten fest! Hemma eller som en utflykt.

BÖNETIPS

Tacka Jesus för alla de tillfällen vi har då vi kan fira den han är och det han gjort, fira livet och varandra. Peka på almanackan och tacka för alla de högtider och dagar som ni har markerat.